Πρόγραμμα & Ομιλίες Β' Εξάμηνο | 2020

11 Δεκεμβρίου 2020

11/12/2020
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 17:00 - 17:30 ...

27-28 Νοεμβρίου 2020

27/11/2020
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 17:00 - 17:30 ...

13 Νοεμβρίου 2020

13/11/2020
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 17:00 - 17:30...

30-21 Οκτωβρίου 2020

30/10/2020
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 17:00 - 17:30...

16-17 Οκτωβρίου 2020

16/10/2020
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 17:00 - 17:30...

18-19 Σεπτεμβρίου 2020

18/9/2020
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 17:00-17:30...