Πρόγραμμα & Ομιλίες Β' Εξάμηνο | 2019

29-30 Νοεμβρίου 2019

29/11/2019
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 17:00...

15-16 Νοεμβρίου 2019

15/11/2019
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 17:00-18:30...

1-2 Νοεμβρίου 2019

1/11/2019
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 17:00-17:30...

18-19 Οκτωβρίου 2019

18/10/2019
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019  17:00-18:00...

4 - 5 Οκτωβρίου 2019

4/10/2019
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019  17:00-17:30...

20 - 21 Σεπτεμβρίου 2019

20/9/2019
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019  17:00-17:30...