Πρόγραμμα & Ομιλίες Α' Εξάμηνο | 2021

12-13 Φεβρουαρίου 2021

12/2/2021
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 17:00-17:30...

5-6 Φεβρουαρίου 2021

5/2/2021
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 15:00-16:00...