Πρόγραμμα & Ομιλίες Α' Εξάμηνο | 2020

28-29 Φεβρουαρίου 2020

28/2/2020
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 17:00-18:00 ...

14-15 Φεβρουαρίου 2020

14/2/2020
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 17:00-17:30 ...

7-8 Φεβρουαρίου 2020

7/2/2020
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 15:00-16:00 ...