Πρόγραμμα & Ομιλίες Α' Εξάμηνο | 2020

29-30 Μαΐου 2020

29/5/2020
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 17:00-17:30 ...

22 Μαΐου 2020

22/5/2020
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 17:00-17:30 ...

8-9 Μαΐου 2020

8/5/2020
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 17:00-17:30 ...

24 Απριλίου 2020

24/4/2020
Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 17:00-19:00 ...

10-11 Απριλίου 2020

10/4/2020
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 17:00-17:30 ...

27-28 Μαρτίου 2020

27/3/2020
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 17:00-19:00 ...

28-29 Φεβρουαρίου 2020

28/2/2020
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 17:00-18:00 ...

14-15 Φεβρουαρίου 2020

14/2/2020
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 17:00-17:30 ...

7-8 Φεβρουαρίου 2020

7/2/2020
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 15:00-16:00 ...