Ομιλίες Β' Εξαμήνου (6ο Έτος)

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
  Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
Ομ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Λιάπης

Αορτογραφία, προεπεμβατική αξιολόγηση και  μετρήσεις
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»
  Επιλογή ασθενών για EVAR
Επιμελητής Α’ Αγγειοχειρουργικής κ. Γ. Σφυρόερας
  EVAR μελέτες
Αγγειοχειρουργός κ. Π. Βακαλόπουλος
  EVAR : ενδείξεις και αντενδείξεις
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Βασδέκης

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
 Ν/Α Γνωριμία με τους ενδονάρθηκες και τεχνικές έκπτυξης
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Α. Λάζαρης
Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Κάκκος
Ο ρόλος των σωληνωτών μοσχευμάτων
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Η. Καπερώνης

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»
  Ενδαγγειακή αποκατάσταση σε τραυματισμούς της θωρακικής αορτής
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης
  Στήριξη του μοσχεύματος στον αορτικό διχασμό
Επιμελητής Α’  Αγγειοχειρουργός κ. Β. Παπαβασιλείου
SESSION: «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»
  Γνωριμία με τις συσκευές και τον μηχανισμό λειτουργίας τους: Laser vs RF
Αγγειοχειρουργός κ. Α. Παπαπέτρου

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
Εχθρική ανατομία
a.  Γωνιώδεις, κοντοί και κωνικοί αυχένες

Λέκτορας κ. Σ. Κούτσιας
n/a Εχθρική ανατομία
b. Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Γ. Γεωργιάδης
Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργακαράκος

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»
  Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κλωνάρης
  Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα
Επιμελητής Β’  Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης
  Ενδοσυρραπτικά για τη βελτίωση της στήριξης του μοσχεύματος
Αγγειοχειρουργός κ. Τ. Γιαννακόπουλος

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
 n/a
Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων λαγονίων με διατήρηση της έσω λαγονίου αρτηρίας
Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Θ. Κώτσης

Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up: Μέτρηση πιέσεως στον αορτικό σάκο
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Η. Καπερώνης
n/a
 Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργακαράκος

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
n/a

Θωρακικά ανευρύσματα
Διαχωριστικά ανευρύσματα
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Η. Δαλαΐνας
SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»
  Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη σκληροθεραπεία με αφρό
Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός κ. Μ. Δασκαλόπουλος
SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
  PET SCAN / Μολύνσεις μοσχευμάτων
Πυρηνικός Ιατρός Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
κ. Α. Γεωργακόπουλος

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Διαδερμική αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων
Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ραγέντων αορτικών ανευρυσμάτων
Υπερνεφρική vs υπονεφρική στήριξη

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

Η χρήση των stents στις φλέβες
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος
SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up. Απεικόνιση CT - US
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος
  Μυκωτικά ανευρύσματα», «Μόλυνση ενδοπρόθεσης
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Εκπαίδευση στη χειρουργική και οικονομική κρίση: Ο ρόλος της προσομοίωσης
Ομ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Λιάπης
  Υβριδικές επεμβάσεις και τεχνική Chimney
Επιμελητής Α’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
   Προεπεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις
Πανεπιστημιακός Υπότροφος κ. Ν. Ρούσας