Ομιλίες Α' Εξαμήνου (7ο Έτος)

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

SESSION :«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
  Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας. Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Α. Χατζηϊωάννου

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης των Αγγειοχειρουργών στην ακτινοπροστασία στην Ευρώπη
Αγγειοχειρουργός κ. Τ. Γιαννακόπουλος

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

SESSION : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
  Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού
Ακτινοφυσικός κ. Σ. Οικονομίδης
  Νομοθεσία σχετική με ακτινοπροστασία
Ακτινοφυσικός κ. Σ. Οικονομίδης
  Μονάδες έκθεσης στην ακτινοβολία -δοσιμετρία
Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός κ. Μ. Μεταξάς
  Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής κ. Ε. Ευσταθόπουλος
  Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην Επεμβατική Ακτινολογία
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής κ. Ε. Ευσταθόπουλος
Φυσικός Ιατρικής κα Α. Πλουσή
   Δοσιμετρία προσωπικού σε Επεμβατικές Τεχνικές: δόσεις, βλάβες και μέτρα προστασίας για το φακό των οφθαλμών των επαγγελματικά εκτιθέμενων
Φυσικός Ιατρικής κα Α. Πλουσή
  Πρακτική εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία στο χειρουργείο με χρήση C-arm
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής  κ. Ε. Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Γ. Γερουλάκος

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»
  Κλασική Αγγειογραφία
a.  Τεχνικές
b.  Επιπλοκές και αντιμετώπιση
Επιμελητής Α’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης
  Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική
a. Τεχνικές
b. Μηχανισμός δράσης στα αθηρωματικά αγγεία
c. Επιπλοκές
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

Επαναστένωση: αιτιολογία, παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, φαρμακευτικοί χειρισμοί για τη μείωση της επαναστένωσης
Επ. Καθηγήτρια Αγγειοχειρουργικής κα Φ. Σιγάλα

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»
 
Stenting:
a. Τεχνική
b. Μηχανισμός δράσης στα αθηρωματικά αγγεία
c.  Επιπλοκές

Αγγειοχειρουργός κ. Γ. Κούβελος
 
 
  Ενδαρτηριακή θρομβόλυση αποφραγμένων αρτηριών
Αγγειοχειρουργός κ. Σ. Γιαννακάκης

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

SESSION :  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
  Υπερηχοτομογραφία Αγγείων
Βασικές Αρχές
κ. Δ. Καρδούλας – Μηχανικός Βιοϊατρικής
  Triplex φλεβών κάτω άκρων
κ. Δ. Καρδούλας – Μηχανικός Βιοϊατρικής

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

SESSION : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Triplex αγγείων κοιλίας
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης
  Triplex καρωτίδων
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Βασδέκης
  Triplex περιφερικών αρτηριών
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Βασδέκης
  Triplex αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών
Ακτινολόγος κ. Η. Κατσαούνος

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

SESSION :  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
  Σκιαγραφικά υλικά
a. Εναλλακτικά μέσα για νεφροπαθείς
b. Εναλλακτική απεικόνιση για νεφροπαθείς
c. Αγγειογραφία CO2

κα Ε. Μαστοράκου - Διευθύντρια Τμήματος Απεικονίσεων, ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΩΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  Αγγειακή πρόσβαση και συσκευές σύγκλεισης αγγείων
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης  
N/A
Γνωριμία με τα αναλώσιμα (βελόνες, θηκάρια, οδηγά σύρματα, καθετήρες)
Επιμελητής Α’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

SESSION : «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»
 
Αγγειοπλαστική και Stenting αλληρείου τρίποδα, άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα με της κλασικής ανοικτής χειρουργικής?
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης
  Αγγειοπλαστική και Stenting για Αορτολαγόνιο νόσο (TASC)
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Κάκκος

Αγγειοπλαστική και Stenting για μηρο-ιγνυακές βλάβες (TASC)
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Φίλης

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

  Balloon Vs. Self-Expandable  stents
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης
  Stents
- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Νιτινόλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κλωνάρης
  Ενδονάρθηκες (STENTS) : Ανοιχτών Vs κλειστών κυψελών
Επιμελητής Α’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης

Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Drug-eluting stents
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης
  Ενδονάρθηκες (STENTS) : Μερικώς επικαλλυμένοι - επικαλλυμένοι στην αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής
Επιμελητής Α’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

  Αγγειογραφία με ΥΤ και ΜΣ
Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Ν. Κελέκης

Σάββατο 23 Απριλίου 2016

 
Κρίσιμη ισχαιμία -  Αγγειοπλαστική κάτω από το γόνατο
Επιμελητής Α’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης
  Αγγειοπλαστική στην κρίσιμη ισχαιμία. Συμπεράσματα της Basil study
Επιμελητής Α’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών κ. Δ. Ξανθόπουλος

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

  Αιμοδυναμική του κυκλοφορικού συστήματος
Εκτίμηση αιμοδυναμικών παραμέτρων χρησιμοποιώντας μετρήσεις και μοντελοποίηση
Καθηγητής Ε.Μ.Π.,  Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Σ. Τσαγγάρης

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Συνδυασμένη αορτολαγόνιος αγγειοπλαστική και επαναγγείωση κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου - Υβριδικές επεμβάσεις
Αγγειοχειρουργός κ. Χ. Μαλτέζος
  Αθηρωτόμοι
Αγγειοχειρουργός κ. Π. Αντωνιάδης

Σάββατο 21 Μαΐου 2016

  Stenting καρωτίδων
Επιλογή ασθενών - κατευθυντήριες οδηγίες
Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών
Ομ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργική, κ. Χ. Λιάπης

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

 
Υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική
Aν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, κ. Ι. Κακίσης
  Συστήματα προστασίας εγκεφαλικού παρεγχύματος
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Δ. Καραμάνος
  Επιπλοκές στην αγγειοπλαστική των καρωτίδων
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Δ. Καραμάνος
  Αγγειοπλαστική
κ. Λεκάκης