Ομιλίες Β' Εξαμήνου (4ο Έτος)

Πατήστε τα links στους τίτλους των ομιλιών για να ανοίξετε τις παρουσιάσεις

11/10/2013

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Υπερνεφρική vs υπονεφρική στήριξη
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου   

Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Κάκκος   

Ο ρόλος των σωληνωτών μοσχευμάτων
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Η. Καπερώνης

 

12/10/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Γνωριμία με τους ενδονάρθηκες και τεχνικές έκπτυξης
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Α. Λάζαρης

Στήριξη του μοσχεύματος στον αορτικό διχασμό
Επιμελητής Α’ Αγγειοχειρουργός κ. Β. Παπαβασιλείου

Ενδοσυρραπτικά για τη βελτίωση της στήριξης του μοσχεύματος
Επιμελητής B’ Αγγειοχειρουργός κ. Α. Σιαφάκας

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Γνωριμία με τις συσκευές και τον μηχανισμό λειτουργίας τους: Laser vs RF
Αγγειοχειρουργός κ. Α. Παπαπέτρου

Παρεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Α. Γιαννούκας
   

18/10/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Εχθρική ανατομία
a. Γωνιώδεις, κοντοί και κωνικοί αυχένες
b. Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες
Αγγειοχειρουργός κ. Β. Τζιλαλής
 

19/10/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μόσχευμα
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κλωνάρης

Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Τεχνική ενδοφλεβικού αποκλεισμού υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη
a. Μείζων σαφηνής
b. Ελάσσων σαφηνής
c. Διατιτρώσες

Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης

 

1/11/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων λαγονίων με διατήρηση της έσω λαγονίου αρτηρίας
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Θ. Κώτσης

Μυκωτικά ανευρύσματα
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Βερύκοκος

Μόλυνση ενδοπρόθεσης
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Βερύκοκος

 

2/11/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Θωρακικά ανευρύσματα
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Η. Δαλαϊνας

Διαχωριστικά ανευρύσματα
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Η. Δαλαϊνας

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Σκληροθεραπεία αφρού υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη
Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός κ. Μ. Δασκαλόπουλος

Η χρήση των stents στις φλέβες
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος

Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Κατσένης

  

8/11/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Διαδερμική αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ραγέντων αορτικών ανευρυσμάτων
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Ενδαγγειακή αποκατάσταση σε τραυματισμούς της θωρακικής αορτής
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

  

9/11/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
a. μετανάστευση μοσχεύματος
b. στένωση – απόφραξη μοσχεύματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ν. Σαρατζής

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
c. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι
d. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙI
 e. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙII
 f. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙV
 g. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου V - Endotension

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Κτενίδης

22/11/2013

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ
     
 
Υβριδικές επεμβάσεις και τεχνική Chimney
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης   
  
Mετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up»
a. απεικόνιση CT - US
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος