Ομιλίες Β' Εξαμήνου (3ο Έτος)

Πατήστε τα links στους τίτλους των ομιλιών για να ανοίξετε τις παρουσιάσεις

 

28/09/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
Ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Η. Μπαστούνης

Αορτογραφία, προεπεμβατική αξιολόγηση και μετρήσεις
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

    

29/09/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

Προεπεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις-αντενδείξεις
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Α. Γιαννούκας

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»

- Επιλογή ασθενών για EVAR
-
EVAR μελέτες
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Δ. Κισκίνης

EVAR: ενδείξεις και αντενδείξεις
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Δ. Παπαδημητρίου

  

12/10/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Υπερνεφρική vs υπονεφρική στήριξη
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Κάκκος

Ο ρόλος των σωληνωτών μοσχευμάτων
Επιμελητής Β' Αγγειοχειρουργός κ. Η. Καπερώνης

    

13/10/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»

Γνωριμία με τους ενδονάρθηκες και τεχνικές έκπτυξης
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Α. Λάζαρης

Στήριξη του μοσχεύματος στον αορτικό διχασμό
Επιμελητής Α’ Αγγειοχειρουργός κ. Β. Παπαβασιλείου

Ενδοσυρραπτικά για τη βελτίωση της στήριξης του μοσχεύματος
Επιμελητής B’ Αγγειοχειρουργός κ. Α. Σιαφάκας

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΦΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

Γνωριμία με τις συσκευές και τον μηχανισμό λειτουργίας τους: Laser vs RF
Αγγειοχειρουργός κ. Α. Παπαπέτρου

   

19/10/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

«Εχθρική ανατομία»
a. Γωνιώδεις, κοντοί και κωνικοί αυχένες
b. Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες

Αγγειοχειρουργός κ. Β. Τζιλαλής

   

20/10/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»

Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κλωνάρης

Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα
Επιμελητής Α' Αγγειοχειρουργός κ. Ι. Μπουντούρης

 

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΦΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

«Τεχνική ενδοφλεβικού αποκλεισμού υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη»
a. Μείζων σαφηνής
b. Ελάσσων σαφηνής
c. Διατιτρώσες
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης

   

02/11/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων λαγονίων με διατήρηση της έσω λαγονίου αρτηρίας
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Θ. Κώτσης

Μυκωτικά ανευρύσματα
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Βερύκοκος

Μόλυνση ενδοπρόθεσης
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Βερύκοκος

    

03/11/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Θωρακικά ανευρύσματα
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Η. Δαλαϊνας

Διαχωριστικά ανευρύσματα
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Η. Δαλαϊνας

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΦΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»

Σκληροθεραπεία αφρού υπερηχογραφικά υποβοηθούμενη
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Γ. Σφυρόερας

Η χρήση των stents στις φλέβες
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος

Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Κατσένης

 

09/11/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Διαδερμική αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Ενδαγγειακή αποκατάσταση σε τραυματισμούς της θωρακικής αορτής
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

   

10/11/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
a. μετανάστευση μοσχεύματος
b. στένωση – απόφραξη μοσχεύματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ν. Σαρατζής

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
c. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι
d. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙI
e. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙII
f. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙV
g. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου V - Endotension

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Κτενίδης

  

30/11/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»

Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up
a. απεικόνιση CT - US

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος

Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up
b. μέτρηση πιέσεως στον αορτικό σάκο

Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Η. Καπερώνης

  

07/12/2012

SESSION:
«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ»
 

Υβριδικές επεμβάσεις
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης

Διαδερμική επιδιόρθωση αορτικής βαλβίδας
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ωνασείου κ. Β. Βουδρής