Ομιλίες Β' Εξαμήνου (7ο Έτος)

9 Δεκεμβρίου 2016

Αντιθρομβωτική αγωγή εν γένει στις ενδαγγειακές επεμβάσεις
Ομιλητής: Μ. Ματσάγκας
PET SCAN / Μολύνσεις μοσχευμάτων
Ομιλητής:  Α. Γεωργακόπουλος
Μόλυνση ενδοπρόθεσης         
Ομιλητής: Κ. Μουλακάκης

2 Δεκεμβρίου 2016


 Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up

a. Απεικόνιση CT – US
Ομιλητής: Σ. Γεωργόπουλος

b. Μέτρηση πιέσεως στον αορτικό σάκο
Ομιλητής: Η. Καπερώνης

Ενδοσυρραπτικά για τη βελτίωση της στήριξης του Μοσχεύματος
Ομιλητής: Τ. Γιαννακόπουλος

18-19 Νοεμβρίου 2016Υβριδικές επεμβάσεις

και τεχνική Chimney
Ομιλητής: Κ. Μουλακάκης

Μυκωτικά ανευρύσματα
Ομιλητής: Κ. Μουλακάκης

Ενδαγγειακή αποκατάσταση σε τραυματισμούς της θωρακικής αορτής
Ομιλητής: Ι. Κακίσης
Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις

a. Μετανάστευση μοσχεύματος
Ομιλητής: Ν. Σαρατζής
b. Στένωση – απόφραξη μοσχεύματος
Ομιλητής: Ν. Σαρατζής

c. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι
Ομιλητής: K. Κτενίδης
d. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ
Ομιλητής: Κ. Κτενίδης
e. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙI
Ομιλητής: Κ. Κτενίδης
f. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙV
Ομιλητής: Κ. Κτενίδης
g. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου V - Endotension
Ομιλητής: Κ. Κτενίδης

4-5 Νοεμβρίου 2016


Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων λαγονίων με  διατήρηση της έσω λαγονίου αρτηρίας   
Ομιλητής: Θ. Κώτσης

Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα
Ομιλητής: Χ. Κλωνάρης

Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας
Ομιλητής: Κ. Κατσένης

 In situ fenestration σε ενδομοσχεύματα αορτής
Ομιλητής: Β. Τζιλαλής

VENOUS WORKSHOP – ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Γ. Γερουλάκος - Ι. Κακίσης

7-8 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Υπερνεφρική vs υπονεφρική στήριξη
Ομιλητής: Σ. Καλλιάφας

Στήριξη του μοσχεύματος στον αορτικό διαχασμό
Ομιλητής: Β. Παπαβασιλείου


«Εχθρική» ανατομία

α. Γωνιώδεις, κοντοί και κωνικοί αυχένες
Ομιλητής: Σ. Κούτσιας

β. Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες
Ομιλητής: Γ. Γεωργιάδης
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της απόφραξης/στένωσης των λαγονίων φλεβών
Ομιλητής: Γ. Γερουλάκος

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της απόφραξης της κάτω κοίλης φλέβας
Ομιλητής: Στ. Σπηλιόπουλος

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας
Ομιλητής: Στ. Σπηλιόπουλος

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της οξείας θρόμβωσης της υποκλειδίου φλέβας
Ομιλητής: Γ. Γερουλάκος

23-24 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
Ομιλητής: Χ. Λιάπης

EVAR μελέτες
Ομιλητής: Π. Βακαλόπουλος

Επιλογή ασθενών για EVAR
Ομιλητής: Γ. Σφυρόερας
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Αορτογραφία, προεπεμβατική αξιολόγηση και μετρήσεις
Ομιλητής: Ι. Κακίσης

Γνωριμία με τους ενδονάρθηκες και τεχνικές έκπτυξης
Ομιλητής: Α. Λάζαρης

Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων
Ομιλητής: Σ. Κάκκος

Ο ρόλος των σωληνωτών μοσχευμάτων
Ομιλητής: Η. Καπερώνης