Ομιλίες B' Εξαμήνου (5ο Έτος)

Πατήστε στο εικονίδιο ή το για να ανοίξετε την παρουσίαση

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ
  Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Λιάπης

Αορτογραφία, προεπεμβατική αξιολόγηση και  μετρήσεις
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Επιλογή ασθενών για EVAR
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργικής κ. Γ. Σφυρόερας
EVAR μελέτες
Αγγειοχειρουργός κ. Π. Βακαλόπουλος
EVAR : ενδείξεις και αντενδείξεις
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Εχθρική ανατομία
a.  Γωνιώδεις, κοντοί και κωνικοί αυχένες
Λέκτορας κ. Σ. Κούτσιας
Εχθρική ανατομία
b. Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες
Επίκουρος Καθηγητής κ. Γ. Γεωργιάδης
Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργακαράκος

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κλωνάρης
Θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα
Επιμελητής Β’  Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης
   
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Προεπεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Α. Γιαννούκας
   

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Μυκωτικά ανευρύσματα
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης
   

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη σκληροθεραπεία με αφρό
Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργός κ. Μ. Δασκαλόπουλος
   

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Διαδερμική αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων
Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ραγέντων αορτικών ανευρυσμάτων

  Υπερνεφρική vs υπονεφρική στήριξη
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Παπάζογλου

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

PET SCAN / Μολύνσεις μοσχευμάτων
Πυρηνικός Ιατρός Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
κ. Α. Γεωργακόπουλος

Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up Μέτρηση πιέσεως στον αορτικό σάκο
Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Η. Καπερώνης
Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
c. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι
d. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙI
e. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙII
f. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙV
g. αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου V - Endotension

Αναπληρωτής Καθηγητής  Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Κτενίδης

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up
a. απεικόνιση CT - US

Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Σ. Γεωργόπουλος
  Υβριδικές επεμβάσεις και τεχνική Chimney
Ομιλητής: Επιμελητής Β’ Αγγειοχειρουργός κ. Κ. Μουλακάκης

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
a. Μετανάστευση μοσχεύματος
b. Στένωση – απόφραξη μοσχεύματος

Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ν. Σαρατζής
   

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ

Ενδαγγειακή αποκατάσταση σε τραυματισμούς της θωρακικής αορτής
Ομιλητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης