Ομιλίες A' Εξαμήνου (4ο Έτος)

Πατήστε τα links στους τίτλους των ομιλιών για να ανοίξετε τις παρουσιάσεις

26/01/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής:
Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Λιάπης

Selection of candidates for EVAR-TEVAR
Associate Professor of Vascular Surgery Mr. A. Froio

Αγγειογραφική σουϊτα
a. σχεδιασμός
b. απαραίτητος εξοπλισμός
c. C-arm
Παρουσίαση 1 | Παρουσίαση 2
Αν. Καθηγητής Ακτινολογιας κ. Α. Χατζηϊωάννου


«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική
a. τεχνική
b. μηχανισμός δράσης στα αθηρωματικά αγγεία
c. επιπλοκές

Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική
d. Επαναστένωση : αιτιολογία, παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, φαρμακευτικοί χειρισμοί για τη μείωση της επαναστένωσης

Επικ. Καθηγήτρια Αγγειοχειρουργικής κα Φ. Σιγάλα

Ενδαρτηριακή θρομβόλυση αποφραγμένων αρτηριών
Επικ. Καθηγήτρια Αγγειοχειρουργικής κα Φ. Σιγάλα 
    

   

08/02/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Σκιαγραφικά υλικά
a. εναλλακτικά μέσα για νεφροπαθείς
b. εναλλακτική απεικόνιση για νεφροπαθείς
c. αγγειογραφία CO²
Ακτινοδιαγνώστρια κα Μ. Μαδεμλή

Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας
Αν. Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Ε. Ευσταθόπουλος
   

    

09/02/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Κλασική αγγειογραφία
a. τεχνικές
b. επιπλοκές

Επιμελητής Β’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης

  

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Stenting
d. Επαναστένωση : αιτιολογία, παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, φαρμακευτικοί χειρισμοί για τη μείωση της επαναστένωσης
Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Φίλης
    
Stenting
a. τεχνική
b. μηχανισμός δράσης στα αθηρωματικά αγγεία
c. επιπλοκές
Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Μ. Ματσάγκας 

    

22/02/2013

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Αγγειοπλαστική και Stenting νεφρικών αρτηριών
Αν. Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Α. Χατζηϊωάννου

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Υπερηχοτομογραφία αγγείων - Βασικές αρχές
κ. Δ. Καρδούλας

Triplex φλεβών κάτω άκρων
κ. Δ. Καρδούλας
   
 

15/03/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

ΕΝΔΟΝΑΡΘΗΚΕΣ

Αυτοεκπτυσσόμενοι vs εκπτυσσόμενοι με αεροθάλαμο
Με αποδεσμευόμενες ουσίες
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Μπακογιάννης

Από ανοξείδωτο ατσάλι
Νιτινόλης

Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κλωνάρης
    

16/03/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

ΕΝΔΟΝΑΡΘΗΚΕΣ

Ανοιχτών vs Κλειστών κυψελών
Μερικώς επικαλλυμένοι / Επικαλλυμένοι
Επιμελητής Β’ Ακτινολόγος κ. Ν. Πτώχης

Που χρησιμοποιείται ποιος ενδονάρθηκας
Αγγειοχειρουργός κ. Α. Παπαγεωργίου

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Αγγειοπλαστική και Stenting για μηρο-ιγνυακές βλάβες (TASC)
Αρχείο 1 | Αρχείο 2 | Αρχείο 3
Επικ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κ. Φίλης

29/03/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Εμβολικά υλικά και εμβολισμός αγγείων
Αν. Καθηγητής Ακτινολογίας κ. Α. Χατζηϊωάννου

Το ιατρικό σφάλμα και οι κανόνες δεοντολογίας ως βάση της αστικής ευθύνης του ιατρού
Αρχείο 1 | Αρχείο 2
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής κ. Ι. Καράκωστας

Triplex καρωτίδων
Ακτινολόγος κ. Ν. Λιάσης

   

30/03/2013

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Οικονομικά θέματα στην ενδαγγειακή χειρουργική
Καθηγητής κ. Ν. Μανιαδάκης - Dr Β. Φραγκουλάκης

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Αγγειοπλαστική και Stenting αρτηριών κάτω του γόνατος
Aγγειοπλαστική στην κρίσιμη ισχαιμία
Επιμελητής Β’ Ακτινολογίας κ. Ν. Πτώχης
   

12/04/2013

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Νεότερες τεχνικές αγγειοπλαστικής
a. Υπενδοθηλιακή Αγγειοπλαστική

Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Ι. Κακίσης
   
Νεότερες τεχνικές αγγειοπλαστικής
b. Κόπτων αεροθάλαμος
c. Κρυοπλαστική
d. Βραχυθεραπεία

Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κάρκος
    

26/04/2013

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Υβριδικές επεμβάσεις – απομακρυσμένη ενδαρτηρεκτομή (moll ring)
Αρχείο 1 | Αρχείο 2
Αγγειοχειρουργός κ. Χ. Μαλτέζος 

Αθηρωτόμοι
Επιμελητής Α’ Αγγειοχειρουργός κ. Π. Αντωνιάδης
    

27/04/2013

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ»

Περιφερικά ανευρύσματα
a. λαγονίων αρτηριών
b. μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών
c. καρωτίδες
d. σπλαχνικά αγγεία
Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Κάρκος
 
Stenting καρωτίδων
a. Επιλογή ασθενών
- κατευθυντήριες οδηγίες
- δείκτες αορτικού τόξου (τεχνική, ενδείξεις, επιπλοκές)
b. Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών
Αρχείο 1 \\ Αρχείο 2
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Χ. Λιάπης
     
Stenting καρωτίδων