Ομιλίες - Β' Εξάμηνο 2017

22 Σεπτεμβρίου 2017


Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
Χ. Λιάπης

Αορτογραφία, προεπεμβατική αξιολόγηση και μετρήσεις
Ι. Κακίσης

Επιλογή ασθενών για EVAR
Γ. Σφυρόερας

23 Σεπτεμβρίου 2017


EVAR μελέτες
Π. Βακαλόπουλος

Γνωριμία με τους ενδονάρθηκες και τεχνικές έκπτυξης
Α. Λάζαρης

Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων
Σ. Κάκκος

Ο ρόλος των σωληνωτών μοσχευμάτων
Η. Καπερώνης

Προεπεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις
Χ. Καραθάνος

6 Οκτωβρίου 2017


Υπερνεφρική vs υπονεφρικής στήριξης
Σ. Καλλιάφας

Στήριξη του μοσχεύματος στον αορτικό διαχασμό
Β. Παπαβασιλείου

7 Οκτωβρίου 2017


Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της απόφραξης/στένωσης των λαγονίων φλεβών
Γ. Γερουλάκος

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της οξείας θρόμβωσης της υποκλειδίου φλέβας
Γ. Γερουλάκος

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της απόφραξης της κάτω κοίλης φλέβας
Χ. Κωνσταντός

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας
Χ. Κωνσταντός

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση των αγγειοδυσπλασιών των φλεβών
Χ. Κωνσταντός

13 Οκτωβρίου 2017

   «Εχθρική» ανατομία

α. Γωνιώδεις,κοντοί και κωνικοί αυχένες
Σ. Κούτσιας

β. Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες
Γ. Γεωργιάδης

Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα
Χ. Κλωνάρης

14 Οκτωβρίου 2017


In situ fenestration σε ενδομοσχεύματα αορτής
Β. Τζιλαλής

Υβριδικές επεμβάσεις και τεχνική Chimney
Κ. Μουλακάκης

Μυκωτικά ανευρύσματα
Κ. Μουλακάκης

Θωρακικά ανευρύσματα
Δ. Δουγένης

Η αντιμετώπιση των οξέων και χρόνιων διαχωρισμών τύπου ΙΙ
Δ. Δουγένης

3 Νοεμβρίου 2017


Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων λαγονίων με διατήρηση της έσω λαγονίου αρτηρίας
Θ. Κώτσης

Η χρήση των stents στις φλέβες
Σ. Γεωργόπουλος

Φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας
Κ. Κατσένης

Ενδαγγειακές τεχνικές για την αντιμετώπιση της επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας
Μ. Δασκαλόπουλος

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017


Διαδερμική αντιμετώπιση αορτικών ανευρυσμάτων
Κ. Παπάζογλου

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ραγέντων αορτικών ανευρυσμάτων
Υπερνεφρική vs υπονεφρικής στήριξης
Κ. Παπάζογλου

Ενδαγγειακή αποκατάσταση σε τραυματισμούς της θωρακικής αορτής
Ι. Κακίσης

Ενδαγγειακή χειρουργική των παθήσεων της ανιούσης θωρακικής αορτής
Ν. Μπαϊκούσης

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Session: Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις

a. Μετανάστευση μοσχεύματος
b. Στένωση – απόφραξη μοσχεύματος
Ν. Σαρατζής
c. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι
d. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ
e. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙI
f. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙV
g. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου V - Endotension
Κ. Κτενίδης

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Session: Μετεγχειρητική παρακολούθηση – Follow up
a. Απεικόνιση CT – US
Σ. Γεωργόπουλος
b. Μέτρηση πιέσεως στον αορτικό σάκο
Η. Καπερώνης

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων
Σ. Γεωργακαράκος
Μόλυνση ενδοπρόθεσης
Κ. Μουλακάκης
Αντιθρομβωτική αγωγή εν γένει στις ενδαγγειακές επεμβάσεις
Κ. Αντωνόπουλος


Επιστροφή