Ομιλίες - Α' Εξάμηνο 2017

3 Φεβρουαρίου 2017


Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας
Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία
Α. Χατζηιωάννου

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης των αγγειοχειρουργών στην     
Ακτινοπροστασία στην Ευρώπη
Τ. Γιαννακόπουλος

4 Φεβρουαρίου 2017


Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού
Σ. Οικονομίδης

Νομοθεσία σχετική με ακτινοπροστασία    
Σ. Οικονομίδης

Μονάδες έκθεσης στην ακτινοβολία – δοσιμετρία    
Μ. Μεταξάς

Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας
Ε. Ευσταθόπουλος

Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό   στην Επεμβατική Ακτινολογία
Ε. Ευσταθόπουλος – Α. Πλουσή

Δοσιμετρία προσωπικού σε Επεμβατικές Τεχνικές: Δόσεις, βλάβες και μέτρα προστασίας για το φακό των οφθαλμών των επαγγελματικά εκτιθέμενων
Α. Πλουσή
n/a
Εκπαίδευση ακτινοπροστασίας στο χειρουργείο με χρήση C-arm
Γ. Γερουλάκος – Ε. Ευσταθόπουλος

17 Φεβρουαρίου 2017


Κλασσική Αγγειογραφία
a.     Τεχνικές
b.     Επιπλοκές και αντιμετώπιση
Η. Μπρούτζος – Ν. Πτώχης

Επαναστένωση: αιτιολογία, παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, φαρμακευτικοί χειρισμοί για τη μείωση της επαναστένωσης
Φ. Σιγάλα

18 Φεβρουαρίου 2017


Stenting

a.    Τεχνική

b.   Μηχανισμός δράσης στα αθηρωματικά αγγεία       

c.   Επιπλοκές
Γ. Κούβελος

Ενδαρτηριακή θρομβόλυση αποφραγμένων αρτηριών
Σ. Γιαννακάκης

Διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική
a.    Τεχνική
b.    Μηχανισμός δράσης στα αθηρωματικά αγγεία
c.    Επιπλοκές
Ι. Κακίσης

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017


Σκιαγραφικά υλικά
a. Εναλλακτικά μέσα για νεφροπαθείς
b. Εναλλακτική απεικόνιση για νεφροπαθείς
c. Αγγειογραφία CO2

Ε. Μαστοράκου
n/a
Γνωριμία με τα αναλώσιμα (βελόνες, οδηγά σύρματα, θηκάρια, καθετήρες)
Ν. Πτώχης

Αγγειακή πρόσβαση και συσκευές σύγκλεισης αγγείων
Χ. Μπακογιάννης

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017


Εμβολικά υλικά και εμβολισμός αγγείων
Σ. Σπηλιόπουλος

Αγγειοπλαστική και Stenting αρτηριών κάτω του γόνατος
Σ. Σπηλιόπουλος

Αγγειοπλαστική στην κρίσιμη ισχαιμία. Συμπεράσματα της Basil study.
Δ. Ξανθόπουλος

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017


Βιοστατιστική
Κ. Κατσουγιάννη

Μεταανάλυση
Ε. Πετρίδου – Κ. Αντωνόπουλος

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017


Αγγειοπλαστική και Stenting αλληρείου τρίποδα, άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα με της κλασικής ανοικτής χειρουργικής;
Α. Παπαπέτρου

Ενδείξεις και αποτελέσματα αγγειοπλαστικής σε νεφρικές αρτηρίες και μεταμοσχευμένους νεφρούς – αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών
Π. Παππάς

Αγγειοπλαστική και Stenting για Αοτολαγόνιο νόσο (TASC)
 Ι. Τσολάκης

Αγγειοπλαστική και Stenting για μηρο-ιγνυακές βλάβες (TASC)
Κ. Φίλης

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017


Νεφροπάθεια από σκιαγραφικό
Δ. Βλαχάκος

Session: Ενδονάρθηκες (Stents)

Αυτοεκπτυσσόμενοι vs εκπτυσσόμενοι με αεροθάλαμο
Δ. Σταράμος

Με αποδεσμευόμενες ουσίες
Β. Αργείτης- Από ανοξείδωτο ατσάλι
- Νιτινόλης

Χ. Κλωνάρης

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017


Session: Ενδονάρθηκες (Stents)

Ανοιχτών vs κλειστών κυψελών
Η. Μπρούτζος – Ν. Πτώχης- Μερικώς επικαλυμμένοι
- Επικαλυμμένοι
Η. Μπρούτζος – Ν. Πτώχης

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017


Υπερηχοτομογραφία Αγγείων – Βασικές αρχές
Triplex φλεβών κάτω άκρων
Δ. Καρδούλας

Ενδαγγειακός υπέρηχος (IVUS)
Κ. Λάγιος

Σάββατο 1 Απριλίου 2017


Triplex καρωτίδων
Triplex αγγείων κοιλίας
Ν. Λιάσης

Triplex αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών
Η. Κατσαούνος

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017
Ενδαγγειακές τεχνικές στην αντιμετώπιση των περιφερικών ανευρυσμάτων
a. Λαγονίων αρτηριών
b. Μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών
c. Καρωτίδες
d. Σπλαχνικά αγγεία
 Χ. Κάρκος

Νεότερες τεχνικές αγγειοπλαστικής
a. Κόπτων αεροθάλαμος
b. Κρυοπλαστική
c. Βραχυθεραπεία
 Χ. Κάρκος

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017Υβριδικές επεμβάσεις – απομακρυσμένη ενδαρτηρεκτομή (Moll ring)
Χ. Μαλτέζος 

Αθηρωτόμοι
Π. Αντωνιάδης

Σάββατο 6 Μαΐου 2017


Υπενδοθηλιακή Αγγειοπλαστική
Ι. Κακίσης

Stenting καρωτίδων

a. Επιλογή ασθενών
i. Κατευθυντήριες οδηγίες
ii. Δείκτες αορτικού τόξου (τεχνική, ενδείξεις, επιπλοκές)
b. Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών
Χ. Λιάπης
c. Τεχνική
Ι. Κακίσης

Triplex περιφερικών αρτηριών
Σ. Βασδέκης

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

  Stenting καρωτίδων:

d. Συσκευές εγκεφαλικής προστασίας
e. Επιπλοκές
Δ. Καραμάνος
Εισαγωγή στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων
Ι. Λεκάκης

Επιστροφή