Κλινικές Ασκήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Επεμβάσεις μικρής βαρύτητας - 1η ΕΝΟΤΗΤΑ (απαιτούμενες επεμβάσεις - 20)
 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΠΛΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή STENTING (αορτής, λαγονίων, ιγνυακών, κνημιαίων σε στενωτικές βλάβες και όχι αποφράξεις)
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ

Επεμβάσεις μεσαίας βαρύτητας - 2η ΕΝΟΤΗΤΑ (απαιτούμενες επεμβάσεις - 20)
 • ΑΠΛΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή STENTING (αορτής, λαγονίων, ιγνυακών σε αποφρακτικές βλάβες και όχι σε στενώσεις)
 • ΑΠΛΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή STENTING (νεφρικών, σπλαχνικών, υποκλειδίων, αρτηριο-φλεβικών επικοινωνιών για αιμοκάθαρση)
 • ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗ (over the wire, με χρήση C-arm)
 • ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ
 • ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
 • ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ

Επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας - 3η ΕΝΟΤΗΤΑ (απαιτούμενες επεμβάσεις - 10)
 • ΑΠΛΗ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ή STENTING ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ  (σε αποφράξεις και όχι στενώσεις)
 • STENTING ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ
 • ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ (αορτής, λαγονίων, επιπολής μηριαίας, ιγνυακής)