5-6 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

15:00-16:00 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί
16:00-16:30 Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας
Α. Χατζηϊωάννου

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 24.21 MB
16:30-17:00 Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού
Σ. Οικονομίδης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 9.47 MB
17.00-17.30

Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας
Ε. Ευσταθόπουλος


Αρχείο: Acrobat (.pdf)
Μέγεθος: 19.08 MB
17:30-18:00 Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην αγγειογραφική/υβριδική σουίτα
Α. Πλουσή

Αρχείο: Acrobat (.pdf)
Μέγεθος: 19 MB

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

10:00-10:30
Γνωριμία με τα αναλώσιμα (βελόνες, οδηγά σύρματα, θηκάρια, καθετήρες)
Ν. Πτώχης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 14.05 MB

10:30-11:00 Βασικές αρχές Αγγειογραφίας - Προσπελάσεις
Ν. Πτώχης
11:00-11:30 Τεχνικές και συσκευές σύγκλεισης αγγείων    
Χ. Μπακογιάννης

Αρχείο: PowerPoint (.ppt)
Μέγεθος: 31.22MB
11:30-12:00
Σκιαγραφικά υλικά
Ε. Μαστοράκου

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 7.69 MB
12:00-12:30 Νεφροτοξικότητα από σκιαγραφικά - Προφύλαξη
Δ. Βλαχάκος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 11.28 MB
12:30-13:00 Νομικά δεδομένα για τις νεότερες τεχνικές
Χ. Παπασιδέρης


Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 774.31 KB

Επιστροφή