29-30 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

17:00 - 17:30 Αιμοδυναμικές αρχές των ενδοαυλικών μοσχευμάτων
Σ. Γεωργακαράκος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 7.68 MB
17:30 - 18:00 Μόλυνση ενδοπρόθεσης – Μυκωτικά ανευρύσματα
Κ. Μουλακάκης

Αρχείο: Acrobat Reader (.pdf)
Μέγεθος: 2.36 MB
18:00 - 18:30 Αντιθρομβωτική αγωγή εν γένει στις ενδαγγειακές επεμβάσεις
Κ. Αντωνόπουλος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 9.57 MB

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

10:00 - 14:00 Κλινική παρακολούθηση – Άσκηση
Περιστατικά ενδαγγειακού αποκλεισμού φλεβών

Επιστροφή