27-28 Μαρτίου 2020

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

17:00-19:00
Ενδονάρθηκες (Stents)
17:00-17:30 Αυτοεκπτυσσόμενοι vs εκπτυσσόμενοι με αεροθάλαμο
Δ. Σταράμος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 12.06 MB
17:30-18:00 Με αποδεσμευόμενες ουσίες
Β. Αργείτης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 6.81 MB
18:00-18:30 Από ανοξείδωτο ατσάλι
Θ. Κρατημένος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 25.96 MB
18:30-19:00 Νιτινόλης
Θ. Κρατημένος

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

10:00-12:00 Ενδονάρθηκες (Stents)
10:00-10:30 Ανοιχτών vs κλειστών κυψελών
Ν. Πτώχης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 6.69 MB
 10:30-11:00 Μερικώς επικαλυμμένοι
Ν. Πτώχης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 6.69 MB
 11:00-11:30 Επικαλυμμένοι
Ν. Πτώχης
 11:30-12:00 Πού χρησιμοποιείται ποιος ενδονάρθηκας
Α. Παπαγεωργίου

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 5.43 MB

Επιστροφή