20 - 21 Σεπτεμβρίου 2019

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

 17:00-17:30 Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή
Χ. Λιάπης


Αρχείο: PowerPoint(.ppt) 
Μέγεθος:
7.20 MB

 17:30-18:00 Αορτογραφία, προεπεμβατική αξιολόγηση και μετρήσεις
Γ. Κοπάδης

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος:
20.95 MB

 18:00-18:30 EVAR μελέτες
Π. Βακαλόπουλος


 Αρχείο: PowerPoint(.ppt) 
Μέγεθος: 806.50 Kb

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

 10:00-10:30 Επιλογή ασθενών για EVAR
Γ. Σφυρόερας


Αρχείο: PowerPoint (.pptx) 
Μέγεθος:
32.64
 11:00-11:30 Ο ρόλος των αορτομονολαγόνιων μοσχευμάτων
Σ. Κάκκος


 Αρχείο: PowerPoint(.ppt) 
Μέγεθος: 29.32 MB
 11.30-12.00 Ο ρόλος των σωληνωτών μοσχευμάτων
Η. Καπερώνης

 Αρχείο: PowerPoint(.pptx) 
Μέγεθος: 27.83 MB
 12:00-12:30 Προεπεμβατική αξιολόγηση, ενδείξεις - αντενδείξεις
Χ. Καραθάνος


 Αρχείο: PowerPoint(.ppt) 
Μέγεθος: 7.37 MB

Επιστροφή