15-16 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

17:00-18:30a. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι
b. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙI
c. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙV
Ι. Κακίσης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 36.72 MB

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

10:00 - 10:30  Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις
10:00 - 11:00


a. Μετανάστευση μοσχεύματος
b. Στένωση – απόφραξη μοσχεύματος
Ν. Σαρατζής

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 518.79 MB
 11:00 - 11:30 c. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ
Σ. Γεωργόπουλος

Αρχείο: PowerPoint (.ppt)
Μέγεθος: 12.62 MB
 11:30 - 12:00 d. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου V – Endotension
Ν. Μπέσιας

Αρχείο: PowerPoint (.ppt)
Μέγεθος: 1.39 MB
12:00 - 12:30 Ενδαγγειακή χειρουργική παθήσεων της ανιούσης θωρακικής αορτής
Ν. Μπαϊκούσης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 48.63 MB

Επιστροφή