14-15 Φεβρουαρίου 2020

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

17:00-17:30 Οργάνωση αγγειογραφικής σουίτας
Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία

Α. Χατζηϊωάννου

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 24.21 MB

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

10:00-10:30 Βιολογικές επιδράσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας. Παράγοντες έκθεσης σε ακτινοβολία ασθενών και προσωπικού
Σ. Οικονομίδης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 5.17 MB
10:30-11:00 Νομοθεσία σχετική με ακτινοπροστασία
Σ. Οικονομίδης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 2.82 MB
 11:00-11:30 Μονάδες έκθεσης στην ακτινοβολία – δοσιμετρία
Σ. Οικονομίδης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 1010.49 KB
 11:30-12:00 Αρχές και κανονισμοί ακτινοπροστασίας
Α. Πλουσή

Αρχείο: Acrobat (.pdf)
Μέγεθος: 5.47 MB
 12:00-12:30 Πρακτικές οδηγίες ακτινοπροστασίας για το προσωπικό στην Επεμβατική Ακτινολογία
Α. Πλουσή

Αρχείο: Acrobat (.pdf)
Μέγεθος: 6.79 MB
 12:30-13:00 Δοσιμετρία προσωπικού σε Επεμβατικές Τεχνικές: Δόσεις, βλάβες και μέτρα προστασίας για το φακό των οφθαλμών των επαγγελματικά εκτιθέμενων
Α. Πλουσή

Αρχείο: Acrobat (.pdf)
Μέγεθος: 4.72 MB
 13:00-13:30 Εκπαίδευση ακτινοπροστασίας στο χειρουργείο με χρήση C-arm
Ι. Αντωνάκος
Μη διαθέσιμο

Επιστροφή