12-13 Φεβρουαρίου 2021

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

17:00-17:30 Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με μπαλόνι
Ι. Κακίσης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 12.10 MB
17:30-18:00 Τύποι αεροθαλάμων
Ι. Κακίσης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 8.91 MB
18.00-18.30 Εισαγωγή στη διαδερμική διαυλική αγγειοπλαστική με ενδονάρθηκα
Θ. Κρατημένος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 82.78 MB
18:30-19:00 Τύποι ενδοναρθήκων (stents)
Θ. Κρατημένος
Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 37.10 MB

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

10:00-10:30
Τεχνικές επανασηραγγοποίησης στενωτικών και αποφρακτικών βλαβών
Γ. Μακρής

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 6.40 MB
10:30-11:00 Τεχνικές και συσκευές επανεισόδου στον αληθή αυλό    
Γ. Μακρής
11:00-11:30 Αγγειοπλατική και stenting στην αορτολαγόνιο νόσο (τεχνική, τύποι stents, sizing  κλπ)
Α. Σαρατζής

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 61.23 MB
11:30-12:00 Αγγειοπλατική και stenting σε μηρο-ιγνυακές βλάβες
Λ. Ρέππας

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 27.21 MB
12:00-12:30 Επαναστένωση μετά από αγγειοπλαστική ή stenting
Κ. Παλιαλέξης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 3.20 MB
12:30-13:00 Ο ρόλος της προπαρασκευής του αγγείου (vessel prepping)
Κ. Παλιαλέξης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 5.59 MB

Επιστροφή