10-11 Απριλίου 2020

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

17:00-17:30
Υπερηχοτομογραφία Αγγείων – Βασικές αρχές
Δ. Καρδούλας

Αρχείο: PowerPoint (.ppt)
Μέγεθος: 13.52 MB
17:30-18:00

Triplex περιφερικών αρτηριών
Δ. Καρδούλας

Αρχείο: PowerPoint (.ppt)
Μέγεθος:
17.41 MB
 18.00-18.30   Ενδαγγειακός υπέρηχος (IVUS)
Σ. Σπηλιόπουλος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος:
27.62 MB

Σάββατο 11 Απριλίου 2020

10:00-10:30 Triplex καρωτίδων
Ν. Λιάσης


Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος:
10.45 MB
10:30-11:00 Triplex αγγείων κοιλίας
Ν. Λιάσης


Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 66.22 MB 
 11.00-11.30 Triplex φλεβών κάτω άκρων
Ι. Κακίσης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος:
19.58 MB
11:30-12:00 Triplex αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών
Η. Κατσαούνος


Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 12.40 MB 
12.00-12.30 Υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική
Ι. Κακίσης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος:
22.34 MB

Επιστροφή