1-2 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

17:00-17:30 In situ fenestration σε ενδομοσχεύματα αορτής
Β. Τζιλαλής

Αρχείο: Acrobat (.pdf) 
Μέγεθος:
41.51 MB
17:30-18:00 Υβριδικές επεμβάσεις
Κ. Μουλακάκης

Αρχείο: PowerPoint (.pptx) 
Μέγεθος: 18.57 MB

18:00 - 18:30 Τεχνική Chimney
Κ. Μουλακάκης

 Αρχείο: PowerPoint (.ppt)
Μέγεθος: 21.85 MB

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

 10:00-14:00 Σεμινάριο – Εργαστήριο
VENOUS WORKSHOP – ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Γνωριμία με τον εξοπλισμό και την τεχνική ενδαγγειακού αποκλεισμού φλεβών

Γ. Σφυρόερας

Αρχείο: PowerPoint (.pptx) 
Μέγεθος: 11.32 MB


Επιστροφή