// Χαιρετισμός Προέδρων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι Β΄ & Γ΄ Μαιευτικές - Γυναικολογικές Κλινικές, στην προσπάθεια για ενηµέρωση των συναδέλφων ιατρών, διοργανώνουν ηµερίδα, µε θεωρητικό και πρακτικό µέρος, στην κολποσκόπηση. Έγκριτοι συνάδελφοι, εξειδικευµένοι στο αντικείµενο, θα διδάξουν τις βασικές αρχές της κολποσκόπησης και θα αναπτύξουν την παθολογία του τραχήλου και τους τρόπους αντιµετώπισής της. Στη συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση περιστατικών και αµέσως µετά πρακτική εξάσκηση σε κολποσκόπια µε laser, loop και νυστέρι σε προπλάσµατα. Η εκδήλωση θα γίνει στους χώρους της Β΄ & Γ΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, στις 15 Μαρτίου 2014. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να υποβληθούν το συντοµότερο στη Γραµµατεία της Κλινικής. Θεωρούµε ότι οι εκδηλώσεις αυτές συµβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεών µας και ελπίζουµε στη συµµετοχή σας.


Δ.Χ. Ρούσσος  Α. Λουφόπουλος

Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας
∆ιευθυντής Γ΄ Μ/κής-Γυν/κής Κλινικής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
      
Α. Λουφόπουλος

Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας
∆ιευθυντής Β΄ Μ/κής-Γυν/κής Κλινικής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

// Οργάνωση

Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα »

Β' Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα »

Φόρμα Συμμετοχής Σεμιναρίου

Διαβάστε περισσότερα »