Χορηγοί-Εκθέτες

Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου ευχαριστεί τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ιατρικών Εργαλείων-Μηχανημάτων και Αναλωσίμων για τη συμμετοχή και την ενίσχυσή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου μας: