...at your service
-

Οργάνωση Συνεδρίων - Σεμιναρίων

 • Παροχή συμβουλευτικής στήριξης
 • Υποστήριξη της διαδικασίας καθορισμού των στόχων και της στρατηγικής
 • Προετοιμασία πλήρους φακέλου υποψηφιότητας
 • Προωθητικές καμπάνιες για την οικονομική  προσφορά σε τοπικά, Ευρωπαϊκά ή παγκόσμια συνέδρια

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή, καθορισμός ενός γενικού πλαισίου γύρω από τη βασική θεματολογία/ιδέα του Συνεδρίου
 • Καθορισμός των αναγκών του Συνεδρίου και παροχή προτάσεων για την πόλη και το χώρο διεξαγωγής του
 • Επιλογή των συνεργατών μας, για τις επιμέρους υπηρεσίες, λαμβάνοντας πάντα υπ’όψη τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες προσφορές. Η διαδικασία επιλογής γίνεται με κριτήριο την καλύτερη δυνατή απόδοση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων (best value for money).
 • Επίτευξη της χαμηλότερης δυνατής τιμής με παράλληλη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για τον πελάτη
 • Παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο σε φιλικό και συγχρόνως γρήγορο και επαγγελματικό περιβάλλον
 • Υποβολή μηνιαίας έκθεσης προόδου κατά την προσυνεδριακή περίοδο
 • Δημιουργία ιστοσελίδας δυναμικού περιεχομένου για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους
 • Επιτόπια επιθεώρηση, μελέτη καταλληλότητας (βάσει των προδιαγραφών του συνεδρίου),πρόταση στην Οργανωτική Επιτροπή, επιλογή του χώρου
 • Διαπραγματεύσεις και σύνταξη συμφωνητικών
 • Διακόσμηση του χώρου, σήμανση και σκηνικός σχεδιασμός

 • Σχεδιασμός του επιστημονικού προγράμματος, σε συνεργασία με την Οργανωτική /Επιστημονική Επιτροπή (ανά θεματολογία, ημέρα, ώρα, αίθουσα κλπ)
 • Επικοινωνία και επαφή με τους ομιλητές
 • Οργάνωση της φιλοξενίας των ομιλητών
 • Ηλεκτρονική διαχείριση των περιλήψεων των εργασιών – On line (υποβολή των περιλήψεων, αποστολή στους αξιολογητές/κριτές, απάντηση στους ομιλητές, ηλεκτρονική ταξινόμηση σε προφορικές ανακοινώσεις και posters)
 • Επεξεργασία των δεδομένων για την αυτοματοποιημένη καταχώριση των στοιχείων για τη δημιουργία του τελικού προγράμματος
 • Οργάνωση γραφείου με οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την προετοιμασία των ομιλητών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
 • Ηλεκτρονική διαχείριση των posters
 • Δημιουργία και αποστολή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή του Συνεδρίου (ανακοινώσεις, προκαταρκτικό πρόγραμμα, προσκλήσεις κλπ.)
 • Δημιουργία και διανομή του απαιτούμενου έντυπου, ηλεκτρονικού και γενικότερα συνεδριακού υλικού στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Webcasting επιστημονικών παρουσιάσεων/ ομιλιών
 • Επικοινωνία με τους ομιλητές για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών
 • Μαγνητοσκόπηση των συνεδριών/ ομιλιών
 • Επεξεργασία/ μοντάζ και συγχρονισμός των slides με το βίντεο της ομιλίας
 • Δημοσίευση και φιλοξενία των αρχείων webcasting στο site του συνεδρίου, Βλ. δείγμα webcasting πατώντας εδώ
 • Επιστημονικές συνεντεύξεις με τον «ειδικό»
 • Επικοινωνία/ συνεννοήσεις με τους επιστήμονες
 • Οργάνωση και λειτουργία studio κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Μαγνητοσκόπηση των συνεντεύξεων
 • Επεξεργασία/ μοντάζ των βίντεο
 • Δημοσίευση και φιλοξενία των συνεντεύξεων στο site του συνεδρίου, Βλ. δέιγματα συνεντεύξεων πατώντας εδώ
 • Οργάνωση συνεδριών video (video sessions)
 • Οργάνωση ζωντανής αναμετάδοσης χειρουργείων (live surgeries) add link from Challenges
 • Οργάνωση ηλεκτρονικών αναρτημένων ανακοινώσεων (E-posters) add link (same as in the Eurolupus offer)
 • Εγγραφή των συμμετεχόντων ηλεκτρονικά (On line) μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
 • Ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής στο συνέδριο (On line Registration Form)
 • Παροχή συστήματος ασφαλείας για τη χρήση πιστωτικών καρτών για πληρωμές On line
 • Ηλεκτρονικό έντυπο διαμονής, μεταφοράς και συμμετοχής στο κοινωνικό πρόγραμμα του συνεδρίου (On line Accommodation, Transportation & Tour Booking Form)
 • Αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση εγγραφών και λοιπών υπηρεσιών
 • Οργάνωση και λειτουργία γραμματείας κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
 • Προμήθεια του οπτικοακουστικού εξοπλισμού που απαιτείται βάσει των αναγκών του Συνεδρίου
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης
 • Φωτογράφιση και/ή Μαγνητοφώνηση και βιντεοσκόπηση των εργασιών του Συνεδρίου
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Παροχή ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο στους χώρους του Συνεδρίου
 • Ζωντανές μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου (πχ. εγχειρίσεις, ομιλίες, τηλεδιασκέψεις κλπ.)
 • Έλεγχος παρακολούθησης συνεδριών μέσω συστήματος σάρωσης γραμμωτού κώδικα (barcoding scanners)

 • Προετοιμασία της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου
 • Προσωπική συνεχής/συνεπής επικοινωνία με τους εν δυνάμει εκθέτες
 • Ηλεκτρονική αποστολή ενημερώσεων (newsletters) , ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Οργάνωση και συντονισμός των Εκθετών
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Έκθεσης (μεταφορά υλικών & εκθεμάτων, παροχή εξοπλισμού περιπτέρων, καθαριότητα κλπ)
 • Διαμόρφωση ειδικού εντύπου παρουσίασης των δυνατοτήτων χορηγίας
 • Προσωπική συνεχής/συνεπής επικοινωνία με τους πιθανούς χορηγούς
 • Παροχή καινοτόμων προτάσεων για την προσέλκυση χορηγών.
 • Καθορισμός της στρατηγικής προώθησης – καθορισμός της ομάδας στόχου
 • Οργάνωση διαφημιστικής καμπάνιας του συνεδρίου
 • Οργάνωση και διαχείριση όλων των επαφών με υπουργεία ή άλλους δημόσιους φορείς με σκοπό την προώθηση του συνεδρίου
 • Σύνταξη καταλόγων ταχυδρομικών επαφών, αποστολή υλικού ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά
 • Σχεδιασμός του λογοτύπου του Συνεδρίου
 • Παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών: σχεδιασμός και παραγωγή των συνεδριακών εντύπων
 • Αποστολή ευχαριστήριων σημειωμάτων σε όλους τους ομιλητές, χορηγούς, εκθέτες κλπ.
 • Επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης:
  • Οργάνωση Γραφείου Τύπου
  • Διαχείριση χορηγιών επικοινωνίας
  • Διαχείριση & επικοινωνία με εκπροσώπους των ΜΜΕ
 • Σχεδιασμός και διαχείριση της ιστοσελίδας του Συνεδρίου
 • Ηλεκτρονικές επιστημονικές ενημερώσεις (e-newsletters)
 • Μετάφραση του έντυπου υλικού
 • Γραμματειακή υποστήριξη – Εγγραφές – Διανομή Υλικού
 • Γραφείο εξυπηρέτησης των ομιλητών
 • Έλεγχος εισόδων στις αίθουσες
 • Επίβλεψη αιθουσών
 • Έκδοση εισιτηρίων (αεροπορικών, κλπ.)
 • Ηλεκτρονική κράτηση και πληρωμή εισιτηρίων και μεταφορών
 • Γραφείο εξυπηρέτησης στο Αεροδρόμιο της πόλης όπου πραγματοποιείται το συνέδριο
 • Οργάνωση και διαχείριση των μεταφορών από το αεροδρόμιο στα ξενοδοχεία και το αντίστροφο (λεωφορεία, ταξί, κλπ.)
 • Οργάνωση και διαχείριση των μεταφορών από τα συνεδριακά ξενοδοχεία ή/και το συνεδριακό κέντρο για τις κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Επιθεώρηση των ξενοδοχείων κατά το αρχικό στάδιο οργάνωσης του συνεδρίου, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτά που καλύπτουν τις προδιαγραφές του συνεδρίου
 • Σύναψη συμβολαίων με τα ξενοδοχεία και κράτηση των απαιτούμενων δωματίων
 • Οργάνωση του Τουριστικού Προγράμματος και παροχή προτάσεων για εκδρομές πριν και μετά το Συνέδριο
 • Ηλεκτρονική Κράτηση και πληρωμή δωματίων και εκδρομών
 • Ηλεκτρονική έκδοση εντύπου κράτησης δωματίου και εκδρομής – voucher
 • Παροχή υπηρεσιών διακεκριμένων προσώπων για συμμετέχοντες, ομιλητές ή ειδικούς προσκεκλημένους, σύμφωνα με το κατά περίπτωση πρωτόκολλο
 • Σχεδιασμός και οργάνωση των απαιτούμενων επισιτιστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου όπως:
  • Διαλείμματα καφέ
  • Γεύματα
  • Εναρκτήρια Τελετή
  • Δεξίωση Υποδοχής
  • Επίσημο Δείπνο
 • Σχεδιασμός και οργάνωση ειδικών πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Επιλογή χώρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της διοργάνωσης
 • Προτάσεις υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) όπου απαιτείται.
 • Διακόσμηση και σκηνικά όπου απαιτείται
 • Εξασφάλιση μουσικού / καλλιτεχνικού προγράμματος για τις κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων / εξόδων
 • Συμβουλευτική στήριξη και διαχείριση των οικονομικών θεμάτων – προ-χρηματοδότηση
 • Λογιστική παρακολούθηση
 • Διασφάλιση οικονομικής διαφάνειας και εγγύηση οικονομικής επιτυχίας
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων του Συνεδρίου που περιλαμβάνει:
  • Καταστάσεις εγγεγραμμένων συνέδρων
  • Καταστάσεις χορηγών και εκθετών
  • Συμπεράσματα αξιολόγησης από τα ερωτηματολόγια συνέδρων, ομιλητών, εκθετών και προσκεκλημένων

Memberships

Erasmus S.A. is an official member of IAPCO, ICCA, HATTA, HAPCO and ACVB.
Erasmus S.A. has established and applies a quality management system for Congress & Exhibition Organizers as well as Incentive Travelling.

  icca hatta tuv