29-30 Μαΐου 2020

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

17:00-17:30 Νεφροπάθεια από σκιαγραφικό
Δ. Βλαχάκος

Αρχείο: PowerPoint (.pptx)
Μέγεθος: 16.09 MB
 17:30-18:00 Σκιαγραφικά υλικά
a. Εναλλακτικά μέσα για νεφροπαθείς
b. Εναλλακτική απεικόνιση για νεφροπαθείς
c. Αγγειογραφία CO2

Ε. Μαστοράκου

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 8.01 MB
18:00-18:30 Αγγειακή πρόσβαση και συσκευές σύγκλεισης αγγείων
Χ. Μπακογιάννης

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 27.08 MB

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

10:00-10:30 Αγγειοπλαστική και Stenting αλληρείου τρίποδα, άνω και κάτω μεσεντερίου αρτηρίας. Είναι τα αποτελέσματα συγκρίσιμα με της κλασικής ανοικτής χειρουργικής;
Α. Παπαπέτρου

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 5.39 MB


Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 24.26 MB
10:30-11:00 Αγγειοπλαστική και Stenting αρτηριών κάτωθεν του γόνατος
Σ. Σπηλιόπουλος

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 20.57 MB
11:00-11:30 Αεροθάλαμοι με αποδεσμευόμενες ουσίες
Σ. Σπηλιόπουλος

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 5.96 MB
 11.30-12.00 Υβριδικές επεμβάσεις – απομακρυσμένη ενδαρτηρεκτομή (Moll ring)
Α. Παπαπέτρου

Αρχείο: PowerPoint(.pptx)
Μέγεθος: 3.97 MB
 12:00-12:30  Εμβολικά υλικά και εμβολισμός αγγείων
Α. Χατζηιωάννου

Αρχείο: PowerPoint(.ppt)
Μέγεθος: 44.3 MB
Επιστροφή