Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συνεργασθούν και να ενισχύσουν τη διοργάνωση του Συνεδρίου θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία Οργάνωσης στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Erasmus Conferences & Events S.A.
Δροσίνη 6, 16673 Βούλα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Email: info@hypnology2022.gr