Συνοπτικό Πρόγραμμα

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ MC3 ΑΙΘΟΥΣΑ MC2
07:30-08:30
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
08:30-09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1
Ορθοπαιδικό Τραύμα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2
Ορθοπαιδική Έρευνα & Εμβιομηχανική
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3
Ορθοπαιδική Παίδων
09:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4
Ορθοπαιδικό Τραύμα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 5
Ορθοπαιδική Έρευνα & Εμβιομηχανική
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6
Ορθοπαιδική Παίδων
10:30-11:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Διαγνωστικοί Γρίφοι
& Θεραπευτικά Διλήμματα στα Παιδιά
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Χειρουργική Διάσωσης Μέλους
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Κατάγματα με Ιδιαιτερότητες
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00-13:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ & ΓΟΝΑΤΟΣ
Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος: Updates at a glance 2020-2021
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ & ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Mini Battles
Πόδι και Ποδοκνημική
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Επώδυνο ισχίο
13:00-14:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1
Η Οστεοπόρωση Σήμερα
            ROUND TABLE 1
Sports Medicine for Young Elite Athlete
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2
Κατάγματα Πυέλου & Κοτύλης
14:00-14:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:30-15:30 LECTURES 2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3
Σύνθετη Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου & Γόνατος
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4
Γόνατο & Χόνδρινες Βλάβες
15:30-16:30 LECTURES 3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5
Ωμική Ζώνη
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6
Κακώσεις Γόνατος σε Νεαρούς Ασθενείς
16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17:00-18:00 LECTURES 4 ROUND TABLE 7
Optimizing Outcomes of THA in Young Adults
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Παθήσεις & Παραμορφώσεις της Σπονδυλικής Στήλης

18:00-19:00 ROUND TABLE 8
Mixed Reality & Robotics in Orthopaedics
ROUND TABLE 9
Spine
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - ΟΤΕΜΑΘ
Ενδομυελική Ήλωση
 19:00-20:00  KEYNOTE LECTURES    
20:00-21:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗΠέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ MC3 ΑΙΘΟΥΣΑ MC2
08:30-09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 7
Ορθοπαιδικό Τραύμα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8
Αθλητικές Κακώσεις
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 9
Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου
09:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10
Ορθοπαιδικό Τραύμα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 11
Επανορθωτική Χειρουργική Γόνατος
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 12
Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου
10:30-11:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8
 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Τρέχουσες Κλινικές και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Κλινικής
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11
Έξω-αρθρικές Ενδοσκοπήσεις στην Ορθοπαιδική
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 9
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Νεότερες Εξελίξεις
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00-13:00 LECTURES 5 ROUND TABLE 12
Treatment Options of Meniscal Tears
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13
Αναπτυξιακή Δυσπλασία του Ισχίου
13:00-14:00 INTERNATIONAL SYMPOSIUM 1
HIPPOCRATIC ORTHOPEDIC SOCIETY
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 10
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Mini Battles
Επίκαιρα Θέματα Αθλητικών Κακώσεων

14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15:00-16:00 INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2
EUROPEAN HIP SOCIETY FORUM

ROUND TABLE 14
Shoulder Arthroscopy Techniques
Current trends & knowledge update from all over Europe
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 15
Θέματα Ορθοπαιδικής Παίδων
16:00-17:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16
Βαριά Κατάγματα Αρθρώσεων Άνω και Κάτω Άκρων
17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17:30-18:00 KEYNOTE LECTURE 1
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 13
Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης
& Ορθοπαιδική Παίδων

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 14
Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις
Οστεοπόρωση & Μεταβολικά Νοσήματα

18:00-18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  1
18:30–19:30 LECTURES 8 ROUND TABLE 17
Severe Polytrauma Patient
Initial Strategies & Life-saving Surgical Procedures

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18
Χειρουργική Αντιμετώπιση Μεταστατικών Νεοπλασιών της Σπονδυλικής Στήλης
19:30–20:30 INTERNATIONAL SYMPOSIUM 3
Musculoskeletal Tumours
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19
Σπονδυλική Στήλη

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ MC3 ΑΙΘΟΥΣΑ MC2
08:30-09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 15
Ορθοπαιδικό Τραύμα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 16
Χειρουργική Ώμου & Αγκώνα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 17
Ορθοπαιδική Ογκολογία
Οστεοπόρωση & Μεταβολικά Νοσήματα
09:30-10:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 18
Ορθοπαιδικό Τραύμα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 19
Χειρουργική Ώμου & Αγκώνα
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 20
Ορθοπαιδική Ογκολογία
10:30-11:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 9 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20
Χειρουργικές Θεραπείες της
Οστεοαρθρίτιδας του Γόνατος
εκτός από την Ολική Αρθροπλαστική  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 21
Tραυματολογία
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22
Πρωτογενής Αρθροπλαστική Ισχίου:
Τι αποκαλύπτουν τα Registries
ή/και η προσωπική εμπειρία το 2021
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23
Χειρουργική Αντιμετώπιση Παραμορφώσεων
Σπονδυλικής Στήλης
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 11
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΩΜΟΥ-ΑΓΚΩΝΑ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου:
Τι Νεότερο;
13:00-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 21
Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου
Παθήσεις Ποδοκνημικής & Ποδός
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 22
Αθλητικές Κακώσεις, Αρθροσκόπηση
& Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ορθοπαιδική
14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κ.Ε.Ο.Χ.
15:00-16:00 INTERNATIONAL SYMPOSIUM 4
EFORT FORUM
Burning Issues in Total Knee Arthroplasty

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 24
Τραύμα – Κατάγματα
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25
Παιδιατρικό Τραύμα
16:00-17:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26
Κακώσεις Αγκώνος
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 10
17:00-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ  2
   
17:30-18:30  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 27
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΕΧΟΤ
Εξατομικευμένη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος - Ταχεία Αποκατάσταση (Fast Track)
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28
Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 29
Οστεοαρθρίτιδα
18:30-19:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2

19:30-20:30 ROUND TABLE 30
Adult Hip Reconstruction
 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31
Τι Νέο και Σπουδαίο Υπάρχει στην
Αρθροσκοπική Χειρουργική
των Μεγάλων Αρθρώσεων;
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 32
Βιολογικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις
στην Αντιμετώπιση Σπονδυλικών
Παθήσεων

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Ν. ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ MC3 ΑΙΘΟΥΣΑ MC2
08:30-09:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 23
Παθήσεις Ποδοκνημικής & Ποδός
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 24
Χειρουργική Χεριού, Άνω Άκρου
& Μικροχειρουργική
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 25
Χειρουργική Ώμου & Αγκώνα
09:30-10:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 12
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33
Ασυνήθιστες Καταστάσεις στο Τραύμα
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11
10:30-11:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3

11:00-11:30  KEYNOTE LECTURE 2
 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 12
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 13
11:30-12:00 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
12:00-13:00 ROUND TABLE 34
Traumatology  
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 13
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΕΕΜ) & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΆΝΩ ΆΚΡΟΥ (ΕΕΧΧ)
Παθήσεις Καρπού
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 14
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΚΩΣΕΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΛΗΣ»
Αστάθεια Επιγονατιδομηριαίας Άρθρωσης
13:00-14:00 INTERNATIONAL SYMPOSIUM 5
ESSKA
Management of Post Meniscectomy Syndrome  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 35
Σύνδρομα Παγίδευσης Περιφερικών Νεύρων: Ιδιαιτερότητες
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 36
Οστεοπόρωση & Κατάγματα Ισχίου

14:00-15:00 FORUM ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

15:00-16:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
16:00-17:30

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
17:30
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ