Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Back

Δορυφορικό Συμπόσιο I

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 | 18:10-19:10

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορική Διάλεξη Ι

Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 | 12:40-13:10

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορική Διάλεξη II

Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 | 16:15-16:45

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορική Διάλεξη ΙIΙ

Σάββατο, 22 Μαΐου 2021 | 16:55-17:25

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:Δορυφορική Διάλεξη ΙV

Κυριακή, 23 Μαΐου 2021 | 11:15-11:45

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση: