Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων Φαρμακευτικών Εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού.
Εάν επιθυμείτε να λάβετε το χορηγικό πακέτο του συνεδρίου παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε το σύνδεσμο: Χορηγικές δυνατότητες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγικές δυνατότητες του Συνεδρίου επικοινωνήστε με την γραμματεία στο email info@pathologydays.gr.