Διαμονή

Για την κάλυψη των αναγκών του συνεδρίου, έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων στο Ξενοδοχείο Athens Hilton (συνεδριακό ξενοδοχείο).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στο email info@dermato-oncology.gr.