Οργάνωση - Επιτροπές

Διοργάνωση


 Συνδιοργάνωση
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αλέξανδρος Στρατηγός
Μέλη: Δωροθέα Πολυδώρου
Αγγελική Μπεφόν
Δημήτριος Σγούρος
Μιχαέλα Πλάκα
Εφη Σουρά