Οργάνωση - Επιτροπές

Διοργάνωση


 Συνδιοργάνωση

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αλέξανδρος Στρατηγός
Δωροθέα Πολυδώρου
Μέλη: Αγγελική Μπεφόν
Δημήτριος Σγούρος
Μιχαέλα Πλάκα
Εφη Σουρά