Θεματικές Ενότητες

  1. Νέες αγορές και απαιτήσεις για τον μελετητικό κλάδο
  2. Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά
  3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών - Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  4. Μελετητικός κλάδος και 4η Βιομηχανική Επανάσταση
  5. Διοικητικές και Επιχειρηματικές Μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη του κλάδου
  6. Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχεδίων στον Τομέα των Ακινήτων