Κατάλογος Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters)

ΑΑ-01 Συνδυασμός Fractional laser co2 και PRP ως μέθοδος ανάπλασης δερματικών βλαβών
Κ. Μάμαλη, Δ. Ζαφειράτου, Θ. Ζαφειροπούλου, Π. Νιβάτση, Α. Τσιατούρα (Αθήνα)

ΑΑ-02 Η χρήση της βοτουλινικής τοξίνης στην επούλωση τραύματος: μια εκτός-ένδειξης χρήση στη δερματολογία
Λ. Λαμνής, Ε. Παπακωνσταντίνου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-03 Παγκρεατικη υποδερματιτιδα σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή
Ε. Ταμπουρατζή, Θ. Νιτσοτόλης, Σ. Αντωνόπουλος, Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Χ. Σιδηροπούλου, Ι. Κατσαντώνης (Πειραιάς)

ΑΑ-04 Ιδιοπαθές προκνημιαίον μυξοίδημα που υπεχώρησε με πεντοξυφυλλίνη
Ε. Κλήμη (Ελευσίνα)

ΑΑ-05 Πολλαπλή ακανθωτή δακτυλιοειδής υπερκεράτωση (multiple minute digitate hyperkeratosis - MMDH): παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Δ. Ιορδανίδης, Σ. Παπαθωμά, Β. Ταχμαζίδης, Μ. Σμαραγδή, Φ.-Σ. Δελλή (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-06 Περιοφθαλμική πορφύρα ως πρώτη κλινική εκδήλωση συστηματικής αμυλοείδωσης στα πλαίσια πολλαπλού μυελώματος
Ζ. Γάβρος, Δ. Κωνσταντίνου, Θ. Καραμήτσος, Ε. Κατοδρύτου, Β. Γιακουβής, Α. Λάλλας, Ζ. Απάλλα (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-07 Οίδημα άκρων χειρών και ποδών
Η. Χριστοδούλου, Ν. Γκαρτζονίκα, Η. Βακρινός, Ε. Tσελέ (Αθήνα)

ΑΑ-08 Συνύπαρξη δακτυλιοειδούς κοκκιώματος, ομαλού λειχήνα και εντοπισμένης σκληροδερμίας στην ίδια ασθενή
Μ. Λάβδα, Η. Βακρινός, Η. Χριστοδούλου, Λ. Κακλαμάνης, Χ. Κουβίδου, Ε. Tσελέ (Αθήνα)

ΑΑ-09 Συριγγώματα σε έδαφος δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου
Ε. Tσελέ, Λ. Κακλαμάνης, Χ. Κουβίδου (Αθήνα)

ΑΑ-10 Θεραπευτική προσέγγιση ασθενούς με νεκροβιωτικό ξανθοκοκκίωμα και παραπρωτεϊναιμία
Ε. Κάββαλου, Μ. Στεφανίδου, Σ.-Έ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη, Γ. Ευαγγέλου, Δ. Κουμάκη, Β. Χανιώτης, Χ. Ποντίκογλου, Κ. Κρασαγάκης (Ηράκλειο Κρήτης)

ΑΑ-11 Σαρκοείδωση μετά από επικουρική χημειοθεραπεία για καρκίνο του μαστού
Κ. Καλαποθάκου, Η. Βακρινός, Α. Ευαγγελιστή, Χ. Κουβίδου, Α. Παρασκευάς, Ε. Τσελέ (Πειραιάς & Αθήνα)

ΑΑ-12 Δερματικές τοξικότητες αντινεοπλασματικών παραγόντων: δεδομένα από ένα μεγάλο δείγμα ασθενών στην Ελλάδα
Β. Νικολάου, Δ. Βουδούρη, Ι. Τριανταφυλλοπούλου, Ι. Πανουτσοπούλου, Δ. Ρηγόπουλος, Α. Στρατηγός (Αθήνα)

ΑΑ-13 Γενικευμένος μυξοιδηματικός λειχήνας με συμπτώματα από το Κ.Ν.Σ. Παρουσίαση περιστατικού
Σ. Μαστραφτσή, Κ. Σκαρπέλου, Λ. Μαρίνος, Ειρήνη Ποτουρίδου (Αθήνα)

ΑΑ-14 Διαγνωστική ακρίβεια της δερματοσκόπησης για τη διάκριση μεταξύ του επιφανειακού βασικοκυτταρικού καρκινώματος και της νόσου Bowen
Χ. Παπαγεωργίου, Ζ. Απάλλα, Γ. Μπαλαής, Α. Μέγαρη, Ε. Σωτηρίου, Ε. Βακιρλής, Δ. Ιωαννίδης, Α. Λάλλας (Θεσσαλονίκη & Νέα Υόρκη)

ΑΑ-15 Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά βλατιδοερυθροδέρματος Οfuji
Α. Κουκουθάκη, Ε. Ψαράκης, Χ. Νικολαίδου, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Καμπουροπούλου, Ζ. Απάλλα (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-16 Μελέτη συσχέτισης επιδημιολογικών, κλινικών, δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών και ιστοπαθολογικών κριτηρίων του βασικοκυτταρικού καρκινώματος δέρματος
Δ. Σγούρος, Α. Κατούλης, Γ. Κόκκαλης, Ε. Κίτσιου, Μ. Θεοφίλη, Ε. Καπνιάρη, Κ. Θεοδωρόπουλος, Β. Δαμάσκου, Ν. Ρομποτή, Α. Στρατηγός, Ι. Παναγιωτίδης, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-17 Δερματοσκοπικά ευρήματα των Συγγενών Μελανοκυτταρικών Σπίλων της παιδικής ηλικίας
Χ. Στεφανάκη, Ε. Σουρά, Α. Κατσαρού, Α. Στεργιοπούλου, Ε. Ποτουρίδου, Β. Βοσυνιώτη, Δ. Ρηγόπουλος, Α. Στρατηγός, Γ. Κοντοχριστόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-18 Δερματοσκοπική απεικόνιση προέχοντος δερματοϊνοσαρκώματος σε ασθενή με θετικό οικογενειακό ιστορικό σαρκώματος
Κ. Καλαποθάκου, Σ. Στεφανιώτου, Η. Χριστοδούλου, Χ. Κουβίδου, Κ. Παύλου, Ε. Τσελέ (Πειραιάς & Αθήνα)

ΑΑ-19 Εμφάνισης γραμμοειδούς μελανονυχίας κατα τη διάρκεια της κύησης
Κ.-Μ. Πλαχούρη, Φ. Κολονίτσιου, Σ. Γεωργίου (Πάτρα)

ΑΑ-20 Παρουσίαση περιστατικού: Μέλαινα τριχωτή γλώσσα πιθανώς συσχετιζόμενη με τη λήψη ορμονοθεραπείας
Ν. Ντάβαρη, Ε. Σαββοπούλου, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Χονδροδήμου, Π. Γιδαροκώστα, Α. Γραβάνη, Α.-Β. Ρουσσάκη (Λάρισα)

ΑΑ-21 Πολλαπλά πρωτοπαθή κακοήθη μελανώματα του δέρματος σε ασθενή ηλικίας 45 ετών
Γ. Κυριάκου, Ε. Γιαλελή, Ε. Βρυζάκη, Θ. Σπηλιόπουλος, Ι. Σταμάτη, Σ. Γεωργίου (Πάτρα)

ΑΑ-22 Κακόηθες μελάνωμα: διάγνωση σε ασθενή με in transit μεταστατικές εστίες
Μ. Γιαννούλη, Α. Κυριακού, Α. Τριγώνη, Μ.-Γ. Τρακατέλλη, Α. Μαντάς, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-23 Βασικομελανοκυτταρικός όγκος
Μ. Πλάκα, Μ. Κωστάκη, Ο. Κοτσαύτη, Β. Θεολόγη, Ε. Χριστοφίδου, Ε. Ποτουρίδου, Δ. Πολυδώρου, Α. Στρατηγός (Αθήνα)

ΑΑ-24 Γενετικός κίνδυνος, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και μελάνωμα
Γ. Ντρίτσος, Α. Στρατηγός, Ε. Ευαγγέλου (Ιωάννινα, Αθήνα & Λονδίνο)

ΑΑ-25 Επιτυχής θεραπεία ανθεκτικής κνίδωσης σε ογκολογικό ασθενή υπό χημειοθεραπεία με omalizumab
Α. Τριγώνη, Ε. Μιγγιάνη, Ν.-Φ. Σβίντζου, Σ. Χαραλαμπίδης, Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-26 Επιπλοκές επεμβατικών αισθητικών πράξεων. Ποιοι πρέπει να τις εφαρμόζουν;
Ε. Πλατσιδάκη, Β. Μαρκαντώνη, Φ. Μπαγεώργου, Θ. Κάννη, Β. Τζανετάκου, Μ. Πολίτου, Ε. Ποτουρίδου, Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Κοντοχριστόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-27 Συνδυασμός κρυοχειρουργικής και ingenol mebutate για τη νόσο Bowen. Παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος με Τομογραφία Οπτικής Συνοχής
Γ. Γαϊτάνης, Ι. Μπασούκας (Ιωάννινα)

ΑΑ-28 Δερματική λεϊσμανίαση σε ανοσοεπαρκή έφηβο ασθενή από την περιοχή της Σπάρτης
Ε. Κομίνη, Θ. Δούβαλη (Αθήνα)

ΑΑ-29 Το φάσμα των δερματικών CD30-θετικών Τ-λεμφο-υπερπλαστικών εξεργασιών: Δύο περιστατικά
Χ. Τζιωρτζιώτη, Α. Βάσσου, Α. Παπούδου-Μπάη, Α. Ζιώγα, Π. Τσέκερης, Ι. Μπασούκας (Ιωάννινα)

ΑΑ-30 Σπογγοειδής μυκητίαση: η μεγάλη μίμος
Α. Κυριακού, Μ. Γιαννούλη, Δ. Καλαμπαλίκης, Δ. Παπαθεμελή, Α. Πατσατσή, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-31 Βλατιδοερυθροδερμία του Ofuji ως κλινική εκδήλωση πρωτοπαθούς συνδρόμου Sézary σε ασθενή μεσογειακής καταγωγής
Β. Καραλή, Π. Τσιριγώτης, Α. Διακομόπουλος, Γ. Κόκκαλης, Ε. Παπαδαυΐδ (Χαϊδάρι)

ΑΑ-32 Θεραπεία σπογγοειδούς μυκητίασης με τοπική χρήση αζωτούχου μουστάρδας. Κλινικο-παθολογοανατομική μελέτη 2 ασθενών
Δ. Βουδούρη, Β. Νικολάου, Λ. Μαρίνος, Α. Οικονομίδη, Π. Σιδηροπούλου, Δ. Ρηγόπουλος, Α. Στρατηγός (Αθήνα)

ΑΑ-33 Η γαλεκτίνη-1 και οι αναστολείς της στην ογκολογία του δέρματος: Παρούσα γνώση και μελλοντικές προοπτικές
E. Πασματζή, Γ. Μπανταβάνης, Χ. Παπαδιονυσίου, Α. Μοναστιρλή, Δ. Τσαμπάος (Πάτρα & Λεμεσός)

ΑΑ-34 Πλήρης υποστροφή μετατυπικού καρκινώματος με vismodegib: αναφορά δύο περιστατικών
Β. Γιακουβής, Ζ. Γάβρος, Α. Λάλλας, Ε. Σωτηρίου, Δ. Ιωαννίδης, Ζ. Απάλλα (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-35 Μελέτη της αντικαρκινικής δράσης ενός νέου συνθετικού συζεύγματος ρετινοειδούς-πολυαμίνης σε κύτταρα HaCaT με τη χρήση υψηλής έντασης μεταγραφωματική ανάλυση νέας γενιάς
Κ. Γραφανάκη, Δ. Αναστασάκης, Χ. Κοντός, Η. Σκεπαρνιάς, Γ. Κυριακόπουλος, Γ. Μαγουλάς, Δ. Παπαϊωάννου, Α. Σκορίλας, Κ. Σταθόπουλος, Δ. Δραΐνας (Πάτρα & Αθήνα)

ΑΑ-36 Επιτυχής αντιμετώπιση μονήρων και πολλαπλών κερατοακανθωμάτων με συνδυασμό κρυοχειρουργικής, ενδοβλαβικής μεθοτρεξάτης και imiquimod
Χ. Παππά, Γ. Γαϊτάνης, Ι. Αλέξης, Ι. Μπασούκας (Ιωάννινα)

ΑΑ-37 Ονυχοθήλωμα αντίχειρα, ένας σπάνιος όγκος όνυχος
Ε. Ταμπουρατζή, Α. Τσέγκα, Ι. Κατσαντώνης (Πειραιάς)

ΑΑ-38 Μελέτη ονύχων σε ασθενείς με συνεχή ακροδερματίτιδα Hallopeau
Χ. Τζιωρτζιώτη, Π. Μπόζιος, Π. Βούλγαρη, Ι. Μπασούκας (Ιωάννινα)

ΑΑ-39 Επιφανειακό ινομύξωμα των άκρων(Superficial acral fibromyxoma-SAFM) με κλινική εικόνα ρετρονυχίας
Σ. Αραμπατζή, Χ. Ουζούνη, Ε. Καλλονιάτη, Μ.-Γ. Τρακατέλλη, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-40 Πολλαπλά μη-οικογενή τριχοεπιθηλιώματα. Παρουσίαση σπάνιου κλινικού περιστατικού
Σ. Μαστραφτσή, Ν. Πανταζής, Β. Θεολόγη, Ε. Ποτουρίδου, Δ. Πολυδώρου, Β. Χασάπη (Αθήνα)

ΑΑ-41 Αλωπεκία. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος των τριών βημάτων
Α. Κατούλης, Δ. Σγούρος, Δ. Μορτάκη, Ε. Μπόζη, Κ. Τζίμα, Δ. Ιωαννίδης, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-42 Κλινικο-ιστοπαθολογική συγκριτική μελέτη της προσβολής της μετωπιαίας παρυφής και των φρυδιών από μετωπιαία ινωτική αλωπεκία
Α. Κατούλης, Β. Δαμάσκου, Δ. Σγούρος, Α. Πουλιάκης, Κ. Διαμαντή, Α. Ζαχαράτου, Δ. Μορτάκη, Ι. Παναγιωτίδης (Αθήνα)

ΑΑ-43 Σύνδρομο αγκυλοβλεφαρικής – εξωδερματικής ατέλειας – χειλεοσχιστίας – υπερωιοσχιστίας (AEC)
Α. Τσαμαλδούπης, Α.-Ν. Γιακούμπ, Χ. Φωτιάδου, Δ. Πελαγίδου, Δ. Ανδρεάδης, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-44 Διαχείριση περιστατικών Νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 (NF1) με πλεγματοειδή νευρινώματα στο Ιατρείο Σπανίων Νόσων του Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"
Θ. Σγόντζου, Β. Βοσυνιώτη, Γ. Χάμψας, Δ. Σγούρος, Α. Κατσαρού-Κάτσαρη, Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Κοντοχριστόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-45 Καλοήθης κεφαλική ιστιοκυττάρωση σε παιδί 18 μηνών
Ι. Μαρνελάκης, Ε. Ρεμουντάκη, Β. Βοσυνιώτη, Ε. Χριστοφίδου, Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Κοντοχριστόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-46 Ιατρείο Σπανίων Νόσων -10 χρόνια εμπειρίας
Β. Βοσυνιώτη, Θ. Σγόντζου, Α. Κατσαρού-Κάτσαρη, Γ. Κοντοχριστόπουλος, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-47 Συγγενής αυτοπεριοριζόμενη δικτυοϊστιοκυττάρωση (νόσος Hashimoto –Pritzker)
Β. Βοσυνιώτη, Γ. Κοντοχριστόπουλος, Ε. Χριστοφίδου, Λ. Μαρίνος, Κ. Καπετάνιου, Ε. Μάγκου, Μ. Μπάκα, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-48 Πομφολυγώδης Επιδερμόλυση - Ιατρείο Σπανίων Νόσων
Ι. Βερροίου, Β. Βοσυνιώτη, Θ. Σγόντζου, Γ. Κοντοχριστόπουλος, Δ. Ρηγόπουλος, Α. Στρατηγός, Α. Κατσαρού (Aθήνα)

ΑΑ-49 Αποτελεσματική χρήση αφρού καλσιποτριόλης-διπροπιονικής βηταμεθαζόνης σε παιδιά με ψωρίαση κατά πλάκας
Κ. Κούκη, Β. Βοσυνιώτη, Ε. Ρεμουντάκη, Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Κοντοχριστόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-50 Πολλαπλό στεατοκυστωμα σε παιδί με κληρονομικό ιστορικό - Αναφορά περιστατικού
Ε. Κομίνη, Α. Στραβοδήμου, Α. Δημητρακοπούλου, Ε. Ρεμουντάκη (Αθήνα)

ΑΑ-51 Εμφάνιση πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς (ΒΡ) σε ασθενή με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΜS)
Ε. Ρεμουντάκη, Α. Τσιμπιδάκης, Α. Αγρογιάννη, Ε. Δασκαλάκης, Δ. Ρηγόπουλος, Η. Νικολαΐδου (Αθήνα)

ΑΑ-52 Γραμμική IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια
Γ. Τσενεκίδης, Σ. Γερμανίδου, Α. Τριγώνη, Χ. Φωτιάδου, Α. Κυριακού, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-53 Real world evidence: Ασθενείς με πέμφιγα που έχουν λάβει αγωγή με Ριτουξιμάμπη
Β. Περιφάνη, Α. Συρμαλή, Σ. Θεοτοκόγλου, Κ. Θεοδωρόπουλος, Π. Λούμου, Ε. Παπαδαυΐδ (Αθήνα)

ΑΑ-54 Ερυθροδερμία σε έδαφος φυλλώδους πέμφιγας σε ασθενή με ιστορικό ψωρίασης
Α. Σκανδάλη, Α. Συρμαλή, Σ. Θεοτοκόγλου, Κ. Θεοδωρόπουλος, Ε. Παπαδαυΐδ (Αθήνα)

ΑΑ-55 Υψηλόβαθμες προκαρκινικές HPV αλλοιώσεις περιπρωκτικού δέρματος
Ι. Γκέγκες, Ε. Μουρτζούκου, Ν. Δαλαβούρας, Α. Σταματιάδης (Αθήνα)

ΑΑ-56 Ασθενείς με HIV/AIDS νόσο με μακρόχρονη επιβίωση
Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Θ. Ασκοξυλάκη, Ε. Δασκαλάκης, Θ. Ρέτσας, Χ. Μπότση, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-57 Μεταβολές στις αιτίες θανάτου των HIV ασθενών κατά την τελευταία δεκαετία
Σ. Κουρκουντή, Β. Παπαρίζος, Ν. Πανταζής, Θ. Ρέτσας, Ε. Δασκαλάκης, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-58 Ανίχνευση-με τη μέθοδο PCR-των HPV υψηλού κινδύνου και άλλων σεξουαλικώς μεταδιδομένων παραγόντων στο τράχηλο της μήτρας γυναικών με υποτροπιάζοντα οξυτενή κονδυλώματα
Δ. Μορτάκη, Η. Νικολαΐδου, Ε. Τσιτσόπουλος, Η. Πολύζου, Α. Στρατηγός, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-59 Στοματικές πλάκες δίκην λευκοπλακίας ως μοναδική εκδήλωση δευτερογόνου σύφιλης
Ι. Λεφάκη, Φ.-Σ. Δελλή, Δ. Μηλιάρας, Α. Κολοκοτρώνης (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-60 Επιδημιολογία σύφιλης και γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας σε μετανάστες: δεδομένα από το Τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων του νοσοκομείου «Α.Συγγρός»
Η. Νικολαΐδου, Ο. Κοτσαύτη, Α. Κανελλέας, Τ. Μπεζροντνίι, Ζ. Κριμπούρη, Κ. Νεάρχου, Χ. Στεφανάκη, Ε. Στεφανάκη, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-61 Έμμονο πολύμορφο ερύθημα σχετιζόμενο με χορήγηση γκολιμουμάβης σε ασθενή με ελκώδη κολίτιδα σε πλήρη ύφεση
Γ. Μπανταβάνης, Ε. Πασματζή, Ν. Καπράνος, Α. Μοναστιρλή, Δ. Τσαμπάος (Λεμεσός, Πάτρα & Αθήνα)

ΑΑ-62 Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) μετά από λήψη πιπερακιλλίνης-ταζομπακτάμης
Α. Κυριακού, Σ.-Χ. Ζαγαλιώτη, Π. Χατζημωυσιάδης, Φ. Τσάτσου, Χ. Παπαδημητρίου, Ε. Λαζαρίδου (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-63 Καλοήθης υπογλώσσια αγγειακή υπερπλασία μετά από χορήγηση πρεγκαμπαλίνης
Κ. Καλαποθάκου, Μ. Λάβδα, Ν. Γκαρτζονίκα, Χ. Κουβίδου, Χ. Στάμου, Ε. Τσελέ (Πειραιάς & Αθήνα)

ΑΑ-64 Άτυπη κλινική εικόνα μυκητίασης προσώπου (παρουσίαση περιστατικού)
Ν. Παρασκευόπουλος, Μ. Πάτσα, Δ. Πολυδώρου, Ε. Πολυχρονάκη, Α-Δ. Πανοπούλου, Γ. Βρυώνη, Σ. Χρυσού, Β. Χασάπη (Αθήνα)

ΑΑ-65 Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) σε γυναίκα 48 ετών μετά από λήψη ιτρακοναζόλης
Ν. Παρασκευόπουλος, Α. Φαρρής, Δ. Πολυδώρου, Ε. Πολυχρονάκη, E. Χριστοφίδου, Β. Χασάπη (Αθήνα)

ΑΑ-66 Οι ινδολικοί μεταβολίτες της Malassezia έχουν ισχυρή αντιμυκητιακή δράση ενάντια σε συμβιωτικούς και ευκαιριακά παθογόνους μύκητες
Γ. Γαϊτάνης, Π. Μαγιάτης, Ε. Μέλλιου, Ν. Μέξια, Ι. Μπασούκας, Α. Βελεγράκη (Ιωάννινα & Αθήνα)

ΑΑ-67 Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα σε έδαφος καισαρικής τομής: Μία πιθανή εκδήλωση του φαινομένου Koebner;
Ε. Αγιασοφίτου, Β. Τζανετάκου, Θ. Κάννη, Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Κοντοχριστόπουλος (Αθήνα)

ΑΑ-68 Ψωρίαση και κακοήθεις νεοπλασίες: είναι η απρεμιλάστη μια ασφαλής επιλογή;
Ε. Ψαράκης, Α. Κουκουθάκη, Α. Φάσσας, Μ. Σμαραγδή, Α. Λάλλας, Ζ. Απάλλα (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-69 Βελτίωση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ΗbA1c) και λιποειδικής νεκροβίωσης σε ασθενείς με ψωρίαση και σακχαρώδη διαβήτη υπό θεραπεία με απρεμιλάστη
Ν. Ντάβαρη, Ε. Σαββοπούλου, Ε. Ζαφειρίου, Χ. Κωστοπούλου, Σ. Καρυπίδου, Π. Γιδαροκώστα, Α. Γραβάνη, Α.-Β. Ρουσσάκη (Λάρισα)

ΑΑ-70 Επιβίωση και μακρόχρονη αποτελεσματικότητα της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας: δεδομένα από την κλινική πράξη ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου της Ελλάδας
Α. Τσεντεμεΐδου, Ε. Βακιρλής, Ε. Κυρμανίδου, Ε. Σωτηρίου, Δ. Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκη)

ΑΑ-71 Εμφάνιση θυλακικού λειχήνα τριχωτού κεφαλής σε ασθενή με ψωρίαση κατά πλάκας και ψωριασική αρθρίτιδα υπό secukinumab
Ε. Καπνιάρη, Γ. Κόκκαλης, Ι. Παναγιωτίδης, Ε. Παπαδαυΐδ (Χαϊδάρι)

ΑΑ-72 Δεδομένα από την καθημερινή κλινική πράξη για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της σεκουκινουμάμπης στην αντιμετώπιση της μέτριας και σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας
Ν. Ρομποτή, Π. Κατσιμπρή, Γ. Κόκκαλης, Δ. Μπούμπας, Ι. Οικονομίδης, Κ. Θεοδωρόπουλος, Δ. Ρηγόπουλος, Ε. Παπαδαυΐδ (Αθήνα)

ΑΑ-73 Χορήγηση του βιολογικού παράγοντα μπρονταλουμάμπη σε σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση ανθεκτική σε συστηματικές θεραπείες
Ν. Ρομποτή, Μ. Παπουτσάκη, Π. Παναγάκης, Χ. Βαβούλη, Δ. Σγούρος, Ν. Μακρής, Α. Στρατηγός, Δ. Ρηγόπουλος (Αθήνα)