Επιστημονικό Πρόγραμμα

Τελευταία ενημέρωση 03/12/2018

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018
13:30-15:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ
Προεδρείο: Κ. Α. Κωνσταντινίδης, Γ. Πισσάκας, Γ. Αραβαντινός

13:30-13:45 Κ. Στραβοδήμος: Τοπική νόσος 1: Διάγνωση-Χειρουργική-Παρακολούθηση
13:45-14:00 Α. Κουγιουμτζοπούλου: Τοπική νόσος 2: Ακτινοθεραπεία
14:00-14:15 Β. Μποζιονέλου: Τοπική νόσος 3: Περιεγχειρητικές θεραπείες
14:15-14:45 Γ. Τσιρώνης: Προχωρημένη νόσος 1: Guideline changes in Immunotherapy for advanced GU cancer
14:45-15:00 Γ. Τσιρώνης: Προχωρημένη νόσος 2: Άλλες θεραπείες
15:00-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες
15:30-16:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Μ. Α. Δημόπουλος, Κ. Α. Κωνσταντινίδης

A. Bjartell: Κατευθύνσεις βασικής έρευνας στον ουρογεννητικό καρκίνο
Συζήτηση
16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
17:00-19:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προεδρείο: Δ. Μητρόπουλος, Α. Παπατσώρης, Α. Δελλής

17:00-17:40 Θ. Ψαλτοπούλου, Ν. Σεργεντάνης: Κατηγορίες κλινικών μελετών και σχεδιασμός τους
17:40-18:00 Ε. Σαμόλη: Ερμηνεία αποτελεσμάτων κλινικής έρευνας
18:00-18:20 Ε. Γιαννοπούλου: Νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα. Πως πρέπει να εφαρμόζεται και πως επηρεάζει τη κλινική έρευνα;
18:20-18:40 Δ. Μητρόπουλος: Κλινική έρευνα και καθημερινή πρακτική
18:40-19:10 Κ. Αθανασάκης: Φαρμακοοικονομικές αναλύσεις
19:10-19:30 Εμπέδωση (MCQs με ηλεκτρονικό voting)
19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες
20:00-20:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018
09:00-10:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3: HIGHLIGHTS 2018
Προεδρείο: Κ. Ντούμας, Β. Κουλουλίας, Μ. Χρυσοφός

09:00-09:10 E. Λιανίδου: AACR
09:10-09:20 Ε. Κωστούρος: ASCO-GU
09:20-09:30 Η. Μητσογιάννης: EAU
09:30-09:40 I. Αναστασίου: AUA
09:40-09:50 Α. Ζυγογιάννη: ESTRO-ASTRO
09:50-10:00 Γ. Οικονομόπουλος: ASCO
10:00-10:10 Μ. Γερολύμπου: ΕSMO
10:10-10:30 Συζήτηση
10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:00-12:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες
12:00- 14:20 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4: EXPECTED CHANGES IN CLINICAL PRACTICE IN GU CANCER
Προεδρείο: Δ. Καρδαμάκης, Α. Μπάμιας, Α. Σκολαρίκος

12:00-12:40 Π. Κορκολοπούλου: Molecular Classification of GU Cancers
12:40-13:00 P. Hammerer: Imaging
13:00-13:20 Ι. Βαρκαράκης:Surgery
13:20-13:40 Δ. Καρδαμάκης: Radiotherapy
13:40-14:00 L. Albiges: Medical Oncology
14:00-14:20 Συζήτηση
14:20-15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ/ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
15:00-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ 4
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες
15:30-16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες
16:30-17:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προεδρείο: Χ. Δεληβελιώτης, Α. Δαματοπούλου, Χ. Χριστoδούλου
 
16:30-16:50 3ο Βραβείο
16:50-17:10 2ο Βραβείο
17:10-17:30 1ο Βραβείο
17:30-18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3
Πατήστε εδώ για λεπτομέρειες
18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
19:00- 20:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5: Bridging clinical research with daily practice
Προεδρείο: I. Βαρκαράκης, Ι. Αδαμάκης, Γ. Σταθούρος

19:00-19:45 Αντιπαράθεση: AR-7
Μ. Λιόντος: Υπέρ
Γ. Παπαδόπουλος: Κατά
19:45-20:30 Αντιπαράθεση: Do we have a marker for immunotherapy?
Α. Κωστοπούλου: Υπέρ
Κ. Κουτσούκος: Κατά
20:30-21:00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ