Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων Φαρμακευτικών Εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγικές δυνατότητες του Συνεδρίου:
Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ: 210 7414700  | Φαξ: 210 7257532
E-mail: info@athenianurologydays.gr