Θεματικές Ενότητες

  • Kλινικοπαθολογική συσχέτιση μη-μελανωματικών καρκινωμάτων
  • Προκαρκινικές βλάβες του δέρματος
  • Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος
  • Aκανθοκυτταρικό καρκίνωμα
  • Tumor Board: διλήμματα και προκλήσεις στην αντιμετώπιση των επιθηλιακών όγκων του δέρματος
  • ’Αλλοι μη-μελανωτικοί όγκοι του δέρματος