Χώρος Διεξαγωγής

Τόπος Διεξαγωγής

RODOS PALACE
Λεωφόρος Τριαντών , Ιξιά, 85100, Ρόδος
Τηλ.: 22410 25222
Fax:  22410 25350
E-mail: info@rodos-palace.gr
Website: www.rodos-palace.com